Pane řediteli, proč škola s dobrým jménem?
Jednak neseme v názvu školy dobré jméno Zdeňka Matějčka. Byl to známý dětský pediatr a psycholog. Velmi si vážíme, že nám bylo od 1. 1. 2006 umožněno používat název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Dále si troufám říct, že máme dobré jméno v Ostravě a okolí. Určitě o tom svědčí fakt, že jsme vyhráli 1. místo v anketě Střední roku 2019 v Moravskoslezském kraji. Rád bych tímto poděkoval našim žákům i absolventům za jejich hlasy.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jaké vzdělávání nabízíte?
Zajišťujeme kvalitní a bezplatné vzdělávání žáků zdravých i žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v široké škále oborů. Podrobnou nabídku naleznete na webových stránkách školy www.skolspec.cz. Od 1. 9. 2020 nabízíme zájemcům nový obor vzdělání s maturitní zkouškou Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Moravskoslezský kraj jako zřizovatel školy poskytuje formou stipendií přímou finanční podporu žákům oboru Pekař, jehož absolventi v regionu chybí. Toto krajské stipendium může dosáhnout u jednoho žáka až 17 000 korun ročně.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jak vypadá běžný život ve škole?
Naše škola je trošku jiná než ostatní. Někteří žáci mají svůj zdravotní handikap, nejsou zcela samostatní. Jsou na invalidním vozíku, chodí o berlích, mohou často obtížně pracovat jen jednou rukou, neotevřou si sami dveře, potřebují pomoc. Proto ve škole zaměstnáváme asistenty pedagoga. Jsem velmi potěšen, že vztahy mezi žáky zdravými a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami fungují. Jsou k tomu od počátku studia na naší škole vedeni pedagogy, pomoc se stává běžnou rutinou.

Co žákům nabízíte a jiné školy to třeba nemají?
Škola je umístěna na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je  plně bezbariérová. Součástí školy je moderní sportovní areál, ve kterém se nacházejí tělocvičny, venkovní hřiště, posilovna a nově zrekonstruovaný krytý bazén. K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál, odborné dílny a knihovna. Žáci mohou využít stravování ve školní jídelně a ubytování v domově mládeže. Od roku 2006 jsme zřídili školské poradenské pracoviště pro žáky a jejich zákonné zástupce, ve kterém pracuje školní psycholog, speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.
V rámci zlepšení kvality stravy se účastníme projektu Magistrátu města Ostravy Fajne školní bistro. Jeho cílem je pořádat workshopy pro kuchařky školních jídelen, které povede šéfkuchař David Valíček.

 Zdroj: zadavatel inzerce

Jakým způsobem zajišťujete další vzdělávání pedagogických pracovníků?
Dlouhodobě se zapojujeme do projektů Evropské Unie. V letošním roce pokračujeme v projektu Šablony II, který je zaměřen na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů a asistentů pedagoga a na spolupráci s odborníky. Zároveň podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem.

Vaše škola je fakultní institucí Ostravské univerzity. Jakým způsobem probíhá tato spolupráce?
Studentům Pedagogické fakulty umožňujeme vykonávat v naší škole odbornou praxi, zejména v předmětech pedagogika a psychologie. Studenti využívají získané poznatky při zpracování svých diplomových prací.

Řada škol nabízí žákům možnost prohlubovat jejich odbornou zkušenost v zahraničí. Týká se to i vaší školy?
Ano, a mám z toho velkou radost. V rámci projektu Erasmus+ se žáci 2. a 3. ročníků oborů vzdělání Hotelnictví, Cukrář, Kuchař – číšník a Pekař zúčastňují čtrnáctidenních pracovních stáží v Itálii. Nově jsou do projektu zapojeni i žáci oboru vzdělání Sociální činnost.
V loňském školním roce se dvě žákyně oboru vzdělání Hotelnictví zúčastnily společně s dalšími žáky a pedagogy středních škol gastronomického kurzu v Jižní Koreji. V letošním školním roce se zúčastnil jeden žák naší školy společně s pedagogem intenzivního kurzu vaření asijské kuchyně v Číně. Obě akce organizačně zajišťoval Moravskoslezský kraj.

 Zdroj: zadavatel inzerce

„Seznámily jsme se s korejskou kulturou, jejich zvyky a tradicemi. Měly jsme možnost ochutnat korejské pokrmy a také se podílet na jejich přípravě. Korejští průvodci pro nás měli připravený doprovodný program, ukázali nám zajímavosti města Ulsan a jeho okolí.“ (Veronika Glogarová a Anne Marie Bílková, žákyně čtvrtého ročníku oboru Hotelnictví)

„Na kurz nikdy nezapomenu. Vaření nás samozřejmě všechny hodně bavilo, ale parádní byl i volný čas a víkend, kdy jsme si od plotny mohli odpočinout. Úžasná byla prohlídka starobylého města Pingyao, které je na seznamu UNESCO. Taky nás bavilo chodit večer uličkami a ochutnávat v místních bistrech.“ (David Hlávka, žák třetího ročníku oboru Hotelnictví)

Zdroj: zadavatel inzerce

Zdroj: zadavatel inzerce

Kontakty:
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba, mail: skolspec@skolspec.cz, sszm@po-msk.cz, tel.: 596 909 111, www.skolspec.cz