Ten je v České republice na vysoké úrovni a už dávno není jen pochodováním na dechovku. Dnes je to dynamický sport, který čerpá z tance, gymnastiky i akrobacie. V Opavě se tomuto sportu pod vedením Evy Dudové věnují děvčata a mladé dívky ze skupiny mažoretek AMA

Skupina, kterou téměř před třiceti lety založili manželé Jana a Petr Asmusovi, dosáhla za uplynulá léta mnoha skvělých výsledků. Eva Dudová, která skupinu vede od roku 2006, dělá vše pro to, aby mažoretky nezahálely ani v současné době, která sportu v žádném případě nepřeje. Skupina trénuje dále a všichni její členové věří, že se brzy vrátí do tělocvičny a v novém školním roce budou moci, jako každý předchozí rok, mezi sebe přivítat další budoucí mažoretky.

Jakým způsobem vaše skupina funguje?
Skupina mažoretek AMA vznikla v roce 1992 pod záštitou ZUŠ Václava Kálika v Opavě. Od roku 2012 jsme samostatným spolkem a trénujeme v opavských tělocvičnách, v poslední době převážně v tělocvičně Slezského gymnázia v Opavě. V loňském roce jsme se ZUŠ v Opavě opět navázali spolupráci, na kterou se velmi těšíme, avšak samostatným spolkem zůstáváme stále.

Na činnost spolku se snažíme zajistit i nějaké sponzory, dotace, či granty, díky čemuž se zatím daří zajišťovat pro naše mažoretky třeba kostýmy. Rodičům se tak uleví od velkých nákladů spojených se sportem. Skupina je rozdělena podle věkových kategorií na čtyři části. Vystupujeme při různých slavnostech, festivalech nebo oslavách a samozřejmě se účastníme řady soutěží, v rámci nichž mažoretky vystupují ve skupinách, miniformacích, ve dvojicích, nebo samostatně.

mažorety AMA v Opavěmažoretky AMA OpavaZdroj: zadavatel inzerce

Mažoretky AMA jsou v soutěžích úspěšné. Kterého ocenění si ceníte nejvíce?
Patříme mezi nejlepší mažoretkové soubory v České republice a ze soutěží, kterých se účastníme doma i v zahraničí, vozíme každoročně řadu ocenění. Náš program je sestaven z tradičních pochodových formací, ale i skladeb tanečního, či diskotékového charakteru a vynikáme hlavně v disciplíně MIX (kombinace hůlka + třásně). Ocenění, které bych mohla vyzdvihnout je celá řada. Z domova i ze zahraničí. Mou srdcovou záležitostí je ale rok 2016, kdy jsme si z Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze přivezli tři zlaté medaile. Naše mažoretky zvítězily v kategorii mini MIX ve všech věkových kategoriích. A to je rozhodně velký úspěch.

V jakém věku by měly dívky s tímto sportem začít a jaké jsou jeho přínosy?
Přijímáme děvčátka již od tří let. Ideální je začít v předškolním věku, nebo na prvním stupni základní školy. Pokud se někdo přidá později, jsou to spíše výjimky. Jako každý sport má i ten náš řadu přínosů. Děvčata si brzy zvyknou na pravidelný režim, jehož základem je pohyb. Ten dětem i mladým lidem chybí obzvlášť a nejen v této době covidové. Významné určitě také je, že se dívky přirozeně naučí vzájemné spolupráci, toleranci a podpoře, protože pokud máte vystupovat společně ve skupině, spolupracovat prostě musíte. Výsledek závisí na každém jedinci a vzájemné souhře. Účastí na soutěžích se zase dají získat neocenitelné zkušenosti. Děti brzy pochopí, že je třeba udělat v tréninku maximum, aby bylo možné získat ocenění, a že ne vždy se to zkrátka podaří. Motivuje úspěch i neúspěch, každý svým vlastním způsobem.

Čím jsou mažoretky pro děvčata přitažlivé?
Malá děvčátka jsou obvykle nadšená z kostýmů, účesů i líčení. Každá dívenka si může připadat jako princezna. U starších děvčat líbivost přechází v eleganci a projevuje se ženskost. Uvědomují si svou atraktivitu a pravidelný trénink je vidět i na pevnosti těla a jeho držení. Není to samozřejmě jen o vzhledu, sport je zde prvořadý. Za normálních okolností trénujeme 2x týdně 2 hodiny a další hodinu věnujeme samostatné pohybové přípravě. V rámci tréninku získají dívky základy baletu, gymnastiky i tance. Pohybové průpravě se věnujeme poctivě.

Naše tréninky se sice v této době musely přesunout do on-line prostředí, ale jedeme dále. Snažíme se nevypadnout z rytmu a pokračovat jak v pohybové přípravě, tak i v práci s náčiním, kterým jsou v našem případě hůlky a třásně. Většina děvčat tréninky nevzdala a dvakrát týdně se přihlašují. Snažíme se inspirativním způsobem vzájemně motivovat a těšíme se, až se zase budeme moci vrátit do tělocvičen. Část našich mažoretek sice kvůli různým okolnostem tréninky přerušila, ale pokud budou mít zájem se ke sportu vrátit až se zase vše dostane do normálu, mají u nás dveře stále otevřené.

Co mohou dívky a jejich rodiče udělat, pokud se ke skupině AMA chtějí přidat?
Na našich internetových stránkách www.mazoretky-ama.wgz.cz v záložce „Kontakt“ najdete e-mail i telefonní číslo na vedoucí skupiny, popřípadě nám můžete zanechat zprávu s vaším dotazem.

Po domluvě s vedoucí se dívky i rodiče mohou přijít podívat na ukázkové hodiny našich děvčat, kde se mohou do tréninku i prakticky zapojit a vyzkoušet si, zda je to právě to, čemu by rády věnovaly svůj volný čas. Na všechny nové i stávající členy se moc těšíme.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Dudová, Mažoretky AMA Opava, z.s., www.mazoretky-ama.wgz.cz, tel.: +420 607 667 935