Proč vůbec při práci dále studovat?

Pokud právě tímto směrem chcete svoji kariéru směřovat, se studiem se definitivně nerozloučíte nikdy. Neustále je potřeba na sobě pracovat, zdokonalovat se a učit se novým poznatkům a dovednostem. Vzdělávání je investicí do sebe sama, investicí, která se vám jednoho dne vrátí. MBA titul je na této cestě vítaným prostředníkem.

Co je to MBA studium?

Zkratka MBA vychází z anglického „Master of Business Administration". Jedná se o postgraduální studium, určené primárně pro absolventy vysokých škol, případně středních škol s náležitou praxí. MBA studia se zpravidla účastní manažeři, pracovníci na různých stupních vedení firmy, živnostníci, podnikatelé či členové státní správy.

Slouží k rozvoji a prohloubení znalostí a praktických dovedností v daném oboru. Titul MBA je v praxi velmi ceněný, ukazuje píli a vytrvalost svého majitele, jeho zájem o profesní růst a kvalitní manažerské vzdělání.

Jak MBA studium probíhá?

Tím hlavním, co lze studiem některého MBA programu získat, jsou znalosti, dovednosti a zprostředkované zkušenosti. Na tento typ studia nelze nahlížet jako na metodu, která automaticky znamená vyšší plat a rychlejší kariérní postup.

Studium MBA je hodně orientované na praktickou stránku. Studentům se samozřejmě dostane teoretického základu, který rozšíří a prohloubí jejich znalosti v daném oboru, ale hlavní části spočívá v řešení praktických problémů a reálných případových studií. Pracuje se také na zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností, práci s lidmi a fungování v kolektivu pracovníků.

Studiem provází zkušení lektoři z řad vysokoškolských pedagogů a manažerů z praxe. Všichni ve svých vlastních kariérách zažili úspěch a setkali se se všemi problémy, o nichž nyní vyučují.

Co vše lze studovat?

Každá škola či instituce, která MBA studium nabízí a kterých je v České republice několik desítek, má několik MBA oborů. Na institutu CEMI se lze pustit do studia těchto oborů: Ekonomika a finanční management, Bezpečnostní a krizový management, Management veřejné správy, Management zdravotnictví, Management obchodu, Korporátní právo, Realitní management a HR management. CEMI nabízí také dva MBA obory vyučované v angličtině: Global Business Leadership a Marketing Management and International Business.

Protože studium probíhá zároveň s pracovními povinnostmi, velmi oblíbená je kombinovaná forma studia, kdy studenti dochází pouze na jednodenní soustředění. Ještě větší míru volnosti při studiu lze mít s online formou studia. Jde o velmi výhodný systém, jediné, co musíte obětovat, je svůj volný čas. Vyžaduje také vysokou míru sebekontroly a motivace. Absolventi CEMI, konkrétně 89 % z nich však vnímají online studium jako daleko efektivnější než klasické prezenční studium.

Tato čísla pocházejí z průzkumu, který si institut CEMI nechal zpracovat agenturou STEM/MARK. Průzkum probíhal mezi 200 absolventy jejich MBA studia a zjišťoval hlavní přínosy MBA studia a fakt, jak se získaný titul promítl do jejich dalšího profesního života.

Přínosy MBA studia dle absolventů

  • 95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání.
  • 62 % absolventů uvádí, že mají po absolvování MBA vyšší hodnotu pro firmu, v níž pracují.
  • 57 % absolventů uvádí, že se díky studiu MBA rozšířila síť jejich profesních kontaktů.
  • 58 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění v jiné firmě anebo došlo ke kariérnímu postupu v rámci jejich pracoviště. Tento kariérní posun se odehrál nejčastěji o 1 pozici u žen a o 2 pozice u mužů, v 82 % k němu přitom došlo již v horizontu dvou let od absolvování.
  • 73 % absolventů pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze akademickým VŠ titulem.
  • 84 % absolventů uvádí, že získali během studia praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru.
  • Studium na institutu CEMI splnilo původní očekávání u 98 % svých absolventů, z toho u 28 % absolventů tato očekávání dokonce předčilo. Nejvíce přitom absolventi oceňují kvalitní online formu výuky, profesionální lektory, flexibilní podmínky studia, vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů.

Všechny tyto údaje dávají zprávu o tom, že úspěšné studium MBA se pozitivně promítne do budoucí kariéry. Hlavními přínosy jsou větší rozhled a orientace v problematice daného oboru, prestiž titulu, osobní rozvoj, seberealizace a posílení sebevědomí. Opomenout nelze ani finanční přínosy.

Vyplatí se MBA studium?

Pusťme se nyní do světa peněz. MBA studium není zdarma. Pokud budete mít štěstí a narazíte na dobrého zaměstnavatele, může vám studium hradit, či na něj alespoň přispívat. V každém případě se školné pohybuje ve vyšších desítkách tisíc korun, institut CEMI nabízí MBA studium od 77 900 Kč bez DPH. V rámci flexibilního nastavení studia si do něj můžete přidat i další dodatečné služby.

To jsou výdaje, ale co příjmy? Odpovědí nám jsou opět statistiky z průzkumu STEM/MARK. Pokud pomineme veškeré nefinanční přínosy, jako například kariérní růst díky MBA titulu, a budeme se soustředit pouze na peníze, návratnost investice do MBA studia činí pouhé dva roky. Z průzkumu totiž vyplynulo, že průměrné roční zvýšení platu díky MBA studiu činilo 38 688 Kč. V případě absolventů z řad ředitelů a vrcholných manažerů pak až 66 588 Kč ročně. Na své si přišli i podnikatelé, téměř polovině z nich narostl obrat do jednoho roku v průměru o 22 %.

Tato nezpochybnitelná čísla říkají, že MBA studium se vyplatí, o čemž je přesvědčeno 91 % všech absolventů studia.