Paní primářko, v Česku máme mnoho mamografických pracovišť, ženám chodí zvací dopisy na vyšetření od zdravotních pojišťoven, koná se řada akcí zaměřených na boj proti rakovině prsu. Přesto každý rok zemře na rakovinu prsu okolo 1 600 žen. Čím to je, podceňujeme prevenci?
Nemyslím si, že by byla prevence podceňována. Mamografický screening u nás funguje již 15 let a pokrytí cílové populace, to znamená žen ve věku 45-69 let dosáhlo 63 %, což v rámci Evropy patří mezi nadprůměrné výsledky. Přesto stále tento počet nedosahuje takové úrovně, jako třeba ve skandinávských zemích. Určitě by tedy zvýšení účasti ve screeningu pomohlo úmrtnost na karcinom prsu snížit. Je kupodivu ale velké procento žen, které nechtějí jít na preventivní vyšetření ze strachu, aby se „náhodou“ na něco nepřišlo. Některé dokonce i ve chvíli, kdy si samy objeví hmatné ložisko, odkládají vyšetření ze strachu, že se děje něco nebezpečného. Je to nelogické a nerozumné. Nález rakoviny prsu neznamená konec života ani automaticky ztrátu prsu. Navíc čím je ložisko menší, tím je výsledek po operaci lepší a šance na vyléčení vyšší.

Jsou dnes ženy v oblasti prevence rakoviny prsu podle vás zodpovědnější? Chodí na prohlídky častěji?
Nepochybně je situace v této oblasti lepší než před 15 lety. Ženy jsou dnes lépe informovány, zvláště ty mladší, které ještě nespadají do screeningu, chodí častěji na preventivní vyšetření prsu ultrazvukem a po dovršení čtyřicítky dokonce i na mamografické vyšetření jako samoplátkyně.

V jakých případech a jak často by měly ženy podstupovat mamografické vyšetření?
Každá žena má nárok absolvovat preventivní mamografické vyšetření od 45 roku věku ve dvouletých intervalech. Toto vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Do 40. roku věku je metodou volby ultrazvuk, po 40. roce věku, tj. mezi 40 a 45 lety, je možné již vyšetření mamografické. Ale vždy záleží na typu prsu, rodinné i osobní anamnéze. Je samozřejmé, že v případě, kdy si žena najde v prsu cokoli nenormálního, ať už hmatnou bulku, krvavý výtok z bradavky nebo kožní změnu, by neměla s návštěvou mamografického screeningového pracoviště příliš dlouho otálet.

Můžete nějak srovnat šance na vyléčení dnes a v době, kdy byl ženě diagnostikován nádor prsu například před dvaceti lety?
Šance na vyléčení rakoviny prsu jsou dnes nesrovnatelně vyšší. Je to samozřejmě dáno možností včasného záchytu onemocnění, tedy doby, kdy je nádor ještě malý, často nehmatný a nešíří se do okolních tkání. K obrovskému pokroku došlo i v možnostech léčby. Kromě operace, ozařování a chemoterapie dnes existuje i možnost cílené biologické léčky. Všechny tyto faktory významně přispěly ke zlepšení kvality života i prognózy nemocných žen.

Existuje nějaká věková skupina žen, která by měla být řekněme v rámci samovyšetření prsou pozornější? Jaké jsou dnes vlastně obecně rizikové faktory nebo příčiny onemocnění?
Každá žena by měla jednou měsíčně samovyšetření prsů provádět. Ženy, které mají zvýšenou genetickou zátěž, tedy ty, kde se vyskytla rakovina prsu nebo vaječníku v přímé příbuzenské linii u dvou a více pacientek, by měly absolvovat konzultaci na specializovaném genetickém pracovišti a dle výsledku genetického vyšetření je pak navržen individuální plán kontrol na mamografu, ultrazvuku nebo na magnetické rezonanci.

Patří mezi rizikové faktory i věk?
Ano. Obecně můžeme říci, že pravděpodobnost vzniku nádoru prsu roste se stoupajícím věkem. Ale roli hraje i životní styl a životní prostředí. Mírně zvýšené riziko nádoru prsu mohou mít ženy, které nikdy nerodily, nebo které poprvé rodily po 30. roce věku. Patří zde i ženy, které začaly menstruovat časně před jedenáctým rokem nebo ženy, které přestaly menstruovat později než v pětapadesáti letech. Dalším rizikovým faktorem je obezita, nedostatek fyzické aktivity nebo vyšší konzumace alkoholu. A platí i to, že ženy s vyšší životní úrovní mají vyšší výskyt nádorů prsu.

Přestože dnes zdravotní pojišťovny proplácí preventivní mamografické vyšetření ženám starším 45 let, objevuje se rakovina prsu i u mnohem mladších žen. Vzpomenete si na svoji nejmladší pacientku?
Rakovina je u mladých žen relativně vzácná, ročně v naší republice onemocní karcinomem prsu asi 150 žen mladších 35 let. Onemocnění u nich ale probíhá mnohem nebezpečněji. Nejmladší pacientce, kterou jsem vyšetřovala, bylo v době záchytu karcinomu prsu 23 let. Bylo to v roce 2010, pacientka měla v té době půlroční miminko. O to byla celá situace dramatičtější. Vše ale dobře dopadlo, absolvovala operaci a následnou celkovou léčbu. Dnes je v pořádku, vídáme se při pravidelných kontrolách nyní už jen jedenkrát ročně.

Jaký vliv má na případný vznik onemocnění odkládání těhotenství nebo absence kojení?
Je prokázáno, že kojení chrání matku před rakovinou prsu. Samozřejmě to ale neznamená, že žena, která kojila, rakovinou prsu nemůže onemocnět. Rakovina prsu bohužel ohrožuje i těhotné ženy. Udává se, že riziko je vyšší u žen, které mají jedno dítě po třicítce. Riziko zvyšují vedle věku i opakované hormonální léčby při umělém oplodnění, čehož využívají častěji starší ženy, které nemohou počít přirozeně. Obě rizika se tak sčítají.

Můžete popsat, co následuje v případě, že pacientce diagnostikuje nádor prsu?
Pokud na základě mamografického a ultrazvukového vyšetření máme podezření na zhoubný nádor prsu, doplňujeme tzv. core biopsii, to znamená odebrání několika malých vzorků z nádoru v prsu. Vyšetření se provádí v místním znecitlivění a je nebolestivé. Trvá asi 15 minut. Vzorky odešleme k histologickému vyšetření. Jakmile je histologie hotová, obvykle to bývá do týdne, informujeme pacientku telefonicky a domluvíme se na termínu její návštěvy na našem pracovišti, kde jí vše vysvětlíme, včetně možností léčby. Během návštěvy je přítomen onkolog a chirurg, společně se pak domlouváme na dalším postupu.

V jakých případech se přistupuje k odstranění prsu?
K odstranění celého prsu se přistupuje dnes spíše výjimečně, obvykle pouze pokud je nádor příliš velký, anebo pokud se v prsu najde nádorů více. Přes jasnou prokazatelnost, že preventivní vyšetření zvyšují včasnost záchytu onemocnění rakoviny prsu, dnes ještě mnoho žen na vyšetření nechodí ze strachu, že záření z mamografu může vznik rakoviny naopak podpořit. Čím si to vysvětlujete? A co těmto ženám na jejich obavy říkáte? V poslední době se šíří na internetu nejrůznější mýty o škodlivosti mamografie. Tyto obavy opravdu nejsou na místě. Pozitiva mamografického screeningu jasně převažují nad negativy. Nemáme momentálně jinou, přesnější metodu k odhalování raných stadií rakoviny prsu. Kvalita a bezpečnost screeningového programu je důkladně monitorována. Při mamografii se používá měkké rentgenové záření a dávka je velmi nízká. Činí 0,1mSv. To je přibližně taková dávka záření, jakou obdržíme všichni z přírodních zdrojů v průběhu 15. dnů.

Vaše pracoviště patří do sítě akreditovaných screeningových center, kolik žen u vás ročně vyšetříte?
Ročně u nás vyšetříme téměř 10 000 pacientek, zhruba u stovky z nich najdeme nádor prsu.

Během našeho povídání jste zmínila komplexnost vašich služeb. V čem tato komplexnost vlastně spočívá?
Na našem pracovišti provádíme mamografická a ultrazvuková vyšetření prsu. Pokud je potřeba doplnit další specializovaná doplňková vyšetření například magnetickou rezonancí anebo odebrání vzorků mikrokalcifikací vakuovým mamotomem, zajistíme a obvykle i sami provedeme tato vyšetření ve Vítkovické nemocnici, se kterou úzce spolupracujeme.

Zdroj: MephaCentrum.Jak se k vám ženy mohou na mamografické vyšetření objednat a jaká je u vás čekací lhůta na vyšetření?
Ženy se mohou objednat telefonicky, čekací doba na vyšetření je obvykle kratší než 10 dnů.

V jakých případech je péče hrazena ze zdravotního pojištění a v jakých případech si naopak ženy vyšetření musí uhradit?
Od 45 let hradí pojišťovny mamografické vyšetření ve dvouletých intervalech. Mezi tím se mohou pacientky nechat vyšetřit za úhradu jako samoplátkyně. Ženy mladší 40. let si hradí preventivní ultrazvukové vyšetření samy, nepotřebují tak k vyšetření žádanku, pouze se objednají. Některé pojišťovny ale i na tato vyšetření přispívají. Obdobně se jako samoplátkyně mohou nechat vyšetřit i ženy mezi 40 až 45 lety, zde je možné už i provedení mamografie. Rozhodujeme se ale vždy individuálně podle typu žlázy po domluvě s pacientkou.

Máte náročné povolání, některým ženám musíte sdělovat nepříjemnou diagnózu. Jak „si dobíjíte baterky?“
Mám ráda hory, miluji procházky po Beskydech. V zimě pak do hor vyrážím nejčastěji s lyžemi, v létě u mě vyhrává kolo.

Objednat se do mamografického a screeningového centra do porubské Polikliniky MephaCentrum můžete na telefonu 597 437 567 víc info také zde.

.