záměr prodat pozemky k zastavění parc. č. 938/31, ovocný sad, o výměře 777 m2 a parc. č. 938/29, ovocný sad, o výměře 799 m2, oba nacházející se v katastrálním území Červený Kostelec.
Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky v souladu s výběrovým řízením, které musejí být doručeny městskému úřadu do 11:30 hod., 28. 5. 2020.

Více informací na webu města Červený Kostelec.

https://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2020-03-mesto-cerveny-kostelec-nabizi-pozemky-k-prodeji