Vysílalo se z Autobusové haly v areálu DEPO2015 ze dvou scén, na jedné se odehrávaly rozhovory, na druhé hudební vystoupení. Plzeňany pozdravil ze studia na začátku i na závěr programu primátor města Plzně Martin Baxa.

„Programem naladěným do předvánoční atmosféry jsme chtěli udělat radost všem Plzeňanům a zároveň si připomenout i v této složité době, že je krásný adventní předvánoční čas. Zároveň jsme chtěli poděkovat zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách a dobrovolníkům za jejich práci,“ uvedl mimo jiné primátor.

Vánoční atmosféru navodilo vystoupení plzeňského dětského sboru Andílci, mužského vokálního kvintetu Hlasoplet, který mimo jiné představil i jedinečnou Plzeňskou koledu. V podání Báry Zemanové zazněly písně nejen s vánoční tématikou, vystoupil i malý lidový soubor MLS s tradičními koledami a kapela Hibaj, složená z lékařů. Na závěr zazpíval koledu Tichá noc sbor Andílci společně s Bárou Zemanovou.

V rozhovorech se představila ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni Vlasta Fajfrlíková, která hovořila o fungování dobrovolníků v době pandemie i mimo ni. Mimo jiné uvedla, že v současné době má TOTEM k dispozici přes 400 dobrovolníků. Nechyběla slova díků a uznání všem, kteří jsou ochotni pomáhat potřebným. 

Zajímavý byl i rozhovor s vrchní sestrou Infekční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Marcelou Prayerovou, jež se stala ve veřejném hlasování NEJ sestřičkou roku 2020. Také ona vyjádřila poděkování všem lidem, kteří se jim snažili a snaží jejich těžkou práci ulehčit a zpříjemnit.

Hostem ve studiu byla rovněž Eva Žípková, vedoucí Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, který spadá pod Městský ústav sociálních služeb a v současné době se stará o 280 klientů s chronickým duševní onemocněním. Také ona děkovala dobrovolníkům, kteří přišli do domova pomáhat při různých činnostech v době, kdy kvůli onemocnění nebo karanténě chyběl personál. Děkovala rovněž klientům domova za to, že jsou trpěliví a chápou všechna opatření, která je omezují. 

Na závěr vysílání popřál primátor Martin Baxa všem lidem hezký zbytek adventu, klidné vánoční svátky, spokojenost a radost. Podle něj je důležité, aby neklesali na mysli i navzdory nynější obtížné situaci.