Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji nově oddělený pozemek st. p. č. 52/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2, jehož součástí je stavba čp. 64 („administrativní budova Perla 01“) a nově oddělený pozemek st. p. č. 52/16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 080 m2, jehož součástí je jiná stavba, vše v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí. Nemovitost se nachází na křižovatce ulic Lochmanova a 17. listopadu v Ústí nad Orlicí.

Minimální kupní cena je stanovena na 5.900.000 Kč.

Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 10.03.2021.

Bližší informace o podmínkách prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách Města Ústí nad Orlicí https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/majetkopravni-zalezitosti/obecne-informace

Kontaktní údaje:

Město Ústí nad Orlicí – majetkoprávní odbor

e-mail: mpo@muuo.cz

tel.: 465 514 249, 604 235 066