Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 171 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2, jehož součástí je stavba čp. 123 („bývalý Stacionář“) – objekt občanského vybavení, v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí. Nemovitost se nachází na ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí.

Minimální kupní cena je stanovena na 6.250.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 30.11.2020.

Bližší informace o podmínkách prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách Města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz v sekci Úřad – Majetkoprávní záležitosti.

Kontaktní údaje:
Město Ústí nad Orlicí – majetkoprávní odbor
e-mail: koloma@muuo.cz
tel.: 465 514 249, 604 235 066
https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/majetkopravni-zalezitosti/obecne-informace