Pracovní náplní referenta zajišťování pořizovatelské činnosti podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Základními kvalifikačními požadavky jsou:

  • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě nebo
  • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
  • vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě. 

Další požadavky na uchazeče
a detailní informace k výběrovému řízení najdete zde

Lhůta pro podání přihlášek je 20. května 2021 (do 12:00 hodin).

Přihlášku je možno zaslat písemně v zalepené obálce na adresu Městský úřad Znojmo, případně přinést osobně na podatelnu Městského úřadu.

Oddělení personálních věcí a vzdělávání
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Obálky se vždy označí slovy:výběrové řízení – referent/referentka odboru územního plánování a strategického rozvoje“.

referentZdroj: Město Znojmo