Proměna Winternitzových mlýnů a nové sídlo GAMPA

Jedním z nejzajímavějších aktuálních projektů je citlivá přestavba Automatických mlýnů na galerii umění. Podařilo se zachovat většinu původních konstrukcí z počátku 20. století. „Úspěšně jsme dokončili obtížnou renovaci dřevěných stropních trámů včetně úprav kolem zhlaví a provedení záklopu z původních prken na všech patrech. Také dokončujeme obnovu původní historické fasády z lícového zdiva a pracujeme na střešní konstrukci, kde zároveň probíhá montáž a zasklení světlíků," říká Jaroslav Sýkora, vedoucí projektu divize 9, který u Metrostavu pracuje bezmála 20 let. Galerie by měla být podle plánu předána v létě 2022 a do konce roku se otevřena veřejnosti.

Práce na obnově původních dřevěných stropů ve Winternitzových mlýnechPráce na obnově původních dřevěných stropů ve Winternitzových mlýnechZdroj: Metrostav a.s.

V těsném sousedství roste monolit nového sídla GAMPA (Galerie města Pardubic), Centrální polytechnické dílny. Nové prostory poskytnou kvalitní zázemí pro výstavní sály, vzdělávací centrum, ateliéry a dílny. Specialitou projektu je červeně barvený beton, který je použitý na všech pohledových částech stavby. Pigmenty barvený beton potřebuje vysoce profesionální zacházení. Namíchat požadovanou barvu a zároveň udržet naprosto stejný odstín po celou dobu výstavby vyžaduje precizní dodržování výrobního postupu.

Lešení podpírá železobetonovou podlahovou konstrukci celého objektu Polytechnických dílen, který bude stát pouze na dvou nosných věžíchLešení podpírá železobetonovou podlahovou konstrukci celého objektu Polytechnických dílen, který bude stát pouze na dvou nosných věžíchZdroj: Metrostav a.s.

Obnova OD Prior

Celkovou rekonstrukcí prochází též bývalý obchodní dům Prior, jedna z významných staveb českého brutalismu. Výzvou pro stavbaře z Metrostavu byla především rekonstrukce původní ocelové konstrukce, která pochází ze 70. let 20. století.

Odhalená ocelová konstrukce OD Prior ze 70. let 20. stoletíOdhalená ocelová konstrukce OD Prior ze 70. let 20. stoletíZdroj: Metrostav a.s.

V Metrostavu jsou vítáni zkušení stavbaři i čerství absolventi

Oblastní zastoupení divize 9 Metrostav a. s. rozšiřuje příležitostně svou působnost i na přilehlé oblasti Pardubického a Královéhradeckého kraje. V polovině října 2021 dokončila například novou stanici záchranné a požární techniky na vojenském letišti v Čáslavi. S růstem počtu zakázek by firma ráda navýšila i počet zaměstnanců. Vítáni jsou jak zkušení stavbaři, tak absolventi. „Novým kolegům nabízíme nejen stabilitu a zázemí významné české stavební společnosti, za kterou stojí řada úspěšných staveb, ale především i možnost podílet se vlastním působením na rozvoji našeho regionu. Jsme spolehlivým obchodním partnerem, který dokáže zajistit zakázku od přípravy až po realizaci," říká ředitel oblastního zastoupení divize 9, pardubický rodák, Ing. David Stříteský.

Metrostav spolupracuje s místními odbornými školami. „Studentům stavebních oborů se snažíme přibližovat naše řemeslo, pořádáme pro ně exkurze a poskytujeme odbornou praxi. Nadaným studentům nabízíme další působení v naší společnosti," dodává. V kraji se snažíme působit i jinak, kromě spolupráce s místními školami podporujeme například i místní hokejový klub HC Dynamo Pardubice.

Regionální zastoupení: Metrostav a.s., Pardubický a Královéhradecký kraj, Oblastní zastoupení divize 9, K Vinici 1605, 530 02 Pardubice, tel.: +420 464 601 840

Kontakt pro personální záležitosti: marketa.cettlova@metrostav.cz,
tel.:  +420 736 518 390