Augustiniánský klášter v moderním kabátě

Rekonstrukce bývalého kláštera augustiniánů ve Vrchlabí, kde sídlí Krkonošské muzeum správy KRNAP, pomalu spěje ke svému konci. Rozsáhlá přestavba umožní instalovat nové interaktivní expozice přibližující život v horách. Pro tento provoz byla v srpnu dokončena hlavní část technicky velmi náročné výstavby nového vstupu. Atypická stavba připomínající skalní masiv je koncipována jako složitý železobetonový monolitický skelet, jehož obvodovou konstrukci tvoří skořepina z různě ukloněných nepravidelných mnohoúhelníkových stěn. Otevření expozic veřejnosti se plánuje na rok 2023.

Přístavba vstupu návštěvnického centra Krkonošského muzea ve VrchlabíPřístavba vstupu návštěvnického centra Krkonošského muzea ve VrchlabíZdroj: Metrostav a.s.

Citlivá obnova historické budovy Filozofické fakulty

Přímo v hlavním městě regionu pracují stavbaři divize 9 na rekonstrukci a přístavbě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. „Dle dochovaných historických fotografií se nad vstupem do objektu na mansardové střeše realizují repliky štukových girland, měděných říms a akantů, kovového pozlaceného zábradlí a kamenných váz. Obnovou prochází také střešní plášť, kam se opětovně navrací krytina z břidličných šablon, v místě mansardy s barevným vzorem dle původního historického provedení," říká Ing. David Čech, vedoucí projektu. Citlivá obnova historické budovy, včetně modernizace interiérů, poskytne prostředí, které bude lépe vyhovovat nárokům moderní výuky. Díky přístavbě budou rozšířeny výukové kapacity a od roku 2022 tak bude moci fakultu navštěvovat 1200 studentů.

Dle dochované historické fotografie se na mansardové střeše realizují repliky štukových girland, měděných říms a akantůDle dochované historické fotografie se na mansardové střeše realizují repliky štukových girland, měděných říms a akantůZdroj: Metrostav a.s.

Vznikající přístavba Filozofické fakulty Univerzity Hradec KrálovéVznikající přístavba Filozofické fakulty Univerzity Hradec KrálovéZdroj: Metrostav a.s.

V Metrostavu jsou vítáni zkušení stavbaři, ale i absolventi místních škol

Oblastní zastoupení divize 9 Metrostav a.s. rozšiřuje příležitostně svou působnost i na přilehlé oblasti Pardubického a Královéhradeckého kraje. V polovině října 2021 dokončila například novou stanici záchranné a požární techniky na vojenském letišti v Čáslavi. S růstem počtu zakázek by firma ráda navýšila i počet zaměstnanců. Vítáni jsou jak zkušení stavbaři, tak absolventi. „Novým kolegům nabízíme nejen stabilitu a zázemí významné české stavební společnosti, za kterou stojí řada úspěšných staveb, ale především i možnost podílet se vlastním působením na rozvoji našeho regionu. Jsme spolehlivým obchodním partnerem, který dokáže zajistit zakázku od přípravy až po realizaci," říká ředitel oblastního zastoupení divize 9, pardubický rodák, Ing. David Stříteský.

Metrostav spolupracuje také s místními odbornými školami. „Studentům stavebních oborů se snažíme přibližovat naše řemeslo, pořádáme pro ně exkurze a poskytujeme odbornou praxi. Nadaným studentům nabízíme další působení v naší společnosti," dodává.

Objekt záchranné a požární techniky v ČáslaviObjekt záchranné a požární techniky v ČáslaviZdroj: Metrostav a.s.

Detail železobetonového monolitu tvořeného různě ukloněnými, nepravidelnými stěnami, přístavba návštěvnického centra KRNAP, VrchlabíDetail železobetonového monolitu tvořeného různě ukloněnými, nepravidelnými stěnami, přístavba návštěvnického centra KRNAP, VrchlabíZdroj: Metrostav a.s.

Regionální zastoupení: Metrostav a.s., Pardubický a Královéhradecký kraj, Oblastní zastoupení divize 9, K Vinici 1605, 530 02 Pardubice, tel.: +420 464 601 840

Kontakt pro personální záležitosti: marketa.cettlova@metrostav.cz,
tel.:  +420 736 518 390