Každý výlet byl pečlivě vybírán s ohledem na seniory s hendikepem i velmi malé děti tak, aby jej všichni nejen zvládli, ale hlavně aby z něj měli radost a určený den si užili. Vždy byly připraveny dvě varianty jednak pro ty, co zvládnou více pohybu, ale i pro ty trošku pomalejší. Samozřejmostí bylo, že se vezli chodítka, mechanické vozíčky i kočárky, aby výlet byl co nejméně náročný pro výletníky a hlavně příjemný a inspirující.

První výlet byl naplánován na únor a jelo se do Skláren v Květné. Tady se všem naskytla možnost vidět, jak vznikají krásné vázy, sklenice, džbány aj. Prohlídka s výkladem byla skvělá a po ní si mohli všichni zakoupit výrobky v místní prodejně. A ano, každý si odvážel nejen hezký zážitek, ale i něco skleněného.

Jaro začalo návštěvou ZOO v Hodoníně, kdy byla možnost si projít nové pavilony pro výuku, nakrmit si kozlíky a poznat svět zvířat i z dalekých krajů. Samozřejmě, že zastavení u bufetu bylo nutným zakončením výletu jak pro děti, tak i seniory.

Mezigenerační výletováníZdroj: Centrum sociální služeb Kyjov

Prázdniny začaly projížďkou výletní lodí po Baťově kanále, která vyjížděla ze Strážnice, vedla meandry na Vnorovy a svou cestu zakončila ve Strážnici nákupem suvenýrů. Díky krásnému počasí si všichni užili plavbu a prohlédli si přírodu a její zákoutí z přídi i zádi lodi. 

Podzim patřil nejen prohlídce zámku v Miloticích, ale i posezení v kavárničce na dobrém zákusku, kávě a zmrzlině. Pro děti bylo navíc ještě přichystáno překvapení v podobě focení se v dobových kostýmech v zámeckých zahradách.   

Završením výletů byla návštěva Papouščí ZOO v Bošovicích s odborným výkladem majitele pana Škrháka. Barevnost a krása ptáků všem učarovala, králíčci, lamy i kozlíci byli dalším příjemných zpestřením a kavárna Kakadu celý výletní den dotáhla k dokonalosti. Výlet do Bošovic se bude muset asi ještě  zopakovat.

Tak prošel výletní rok 2023, který nabídl seniorům a dětem z Kyjovska rozmanitost výletů. Všichni účastníci výlety zvládli a tím dokázali, že věk je opravdu jen číslo a když se chce, všechno jde zvládnout. A také, že každá překážka se dá překonat. Navíc se podařilo všemi výlety propojit generaci seniorů s dětmi, a to i tak, že prarodiče měli možnost si vzít své vnučky a vnuky na společný výlet. Věříme, že všichni byli spokojeni a už nyní  se těší, co  jim přinese tento rok za nové prožitky a zážitky!

Za Centrum sociální služeb Kyjov
PhDr. Jana Trnečková