Město České Budějovice chce ukončit využívání fosilních paliv a zajistit uhlíkovou neutralitu místní energetické komunity ku prospěchu všech občanů i návštěvníků města a sdílet tento potenciál i s ostatními městy a obcemi Jihočeského kraje. Jedním z pilířů této ambiciózní strategie je i připravované zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto uvádějící principy cirkulární ekonomiky do každodenní praxe.

Snahou zadavatele, akciové společnosti ZEVO Vráto, kterou vlastní Statutární město České Budějovice, je iniciovat transformaci území na východním předměstí v celoměstsky významnou oblast energetického parku, která kromě svého průmyslového základu zajistí také rozvoj dalších veřejně prospěšných aktivit a iniciuje udržitelnou transformaci území navazujícího na dokončovaný dálniční obchvat.

Zdroj: Teplárna České Budějovice a. s.

V rámci soutěžního workshopu budou odbornou porotou vybrány 3-4 týmy, které zadavateli představí architektonická řešení obvodového pláště objektu ZEVO a dále ideovou vizi možného krajinářsko-architektonického řešení bezprostředně navazujícího areálu, ale i v jeho přiléhajícího okolí. Týmy pak budou s porotou soutěžního workshopu po dobu téměř 8 měsíců hledat formou vzájemného dialogu nejvhodnější řešení k výše popsaným tématům. Zhruba na podzim 2023 by pak porota měla z účastníků vybrat vítěze jednotlivých soutěžních okruhů. Porotu složenou ze zástupců zadavatele, města České Budějovice a Jihočeského kraje, doplnili nezávislí odborníci. Jsou mezi nimi například zkušení krajináři Zdeněk Sendler a Markéta Veličková nebo zástupci progresivní generace architektů Ondřej Chybík, Petr Štefek, Michal Gabaš a David Hlouch.

Soutěžní workshop na poněkud neobvyklé téma je příležitostí ukázat, že architektonické, technologické a krajinářské zadání lze zpracovat způsobem, který nebude pouhou industriální stavbou, ale iniciačním bodem transformace širšího území. Podobně se tomu stalo například v dánské Kodani, kde je toto zařízení umístěné na dohled centra města. Díky volně přístupné střeše s umělou sjezdovkou se během pár let stalo vyhledávanou turistickou atrakcí a jeho širší okolí je postupně zastavováno běžnými bytovými domy.