Do Senátu Parlamentu ČR kandiduji proto, abych mohl v této funkci prosazovat zájmy SPD a jimi navržené zákony pro všechny slušné lidi. Senát jako celek má zákonodárnou iniciativu a může navrhovat zákony. V této oblasti budu samozřejmě spolupracovat s hejtmanem JmK ve smyslu rozvoje výše uvedeného regionu. Prosazuji hrdost k vlasti a zachování žebříčku hodnot a tradic předávaných z generace na generaci.

Opírám se o kulturní dědictví našich významných předků. Hájím lidská práva, svobodu a formu přímé demokracie. Požaduji referendum odchod ČR z EU a to proto, aby byla zachována naše státnost a náš hrdý národ. Hájím novou formu spolupráce států Evropy a to takovou, která bude vzájemně výhodná pro všechny a nebude prosazovat diktát nad zájmy jednotlivých zemí. Zastávám pravidlo, že politik svoji práci odvádí pro všechny slušné občany a nikoliv obráceně. Žádám korektní politiku.

Jako senátor podpořím návrhy změn zákonů o pomoci lidem v hmotné nouzi, daňových slev (odpočtů na děti), manželské půjčky a pod. Jsem plně přesvědčen, že investice do dětí je budoucnost celého národa. Právě proto podpořím zkvalitnění sociálních podmínek pro pracující rodiny s dětmi. V oblasti školství zruším financování inkluzívního modelu vzdělávání a některých dalších alternativních projektů a finanční prostředky přesunu do oblasti polytechnického vzdělávání, matematického, jazykového a ICT vzdělávání.

Podpořím tvorbu metodických materiálů, vybavím školní dílny, laboratoře, zahrady, atd. Prosadím širší prostupnost odborníků do výchovně vzdělávacího procesu a u žáků s mimořádným nadáním umožním získání asistenta pedagoga tak, jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Chci rozšířit nabídku kurzů center dalšího profesního vzdělávání a reagovat tak na potřebu trhu práce. V oblasti celoživotního vzdělávání a učení finančně podpořím rozšíření nabídky klubů aktivního stáří univerzit třetího věku a dalších těchto vzdělávacích institucí.

Pro budoucnost našich dětí chci takový život, aby byla naplněna slova státní hymny "Kde domov můj".


Proto nastal čas poslat SPD do Senátu.

logoZdroj: SPD/ archiv

Více ZDE

zadavatel:SPD

zhotovitel:SPD