Celý život žije a pracuje v Sokolově. Má vystudované vysokoškolské vzdělání s bezpečnostně právním zaměřením.

Od roku 1995 pracuje v ozbrojených složkách. Nejprve u Policie ČR, kde začínal na ulici jako policejní inspektor a v průběhu let se stal komisařem Služby kriminální policie a vyšetřování se specializací na extremismus a násilnou trestnou činnost včetně vražd. Pracoval také jako vychovatel u Vězeňské služby ČR a nyní je již desátým rokem u Městské policie Sokolov, momentálně ve funkci zástupce velitele MP pro vnější vztahy a prevenci kriminality. Práci u policie bere jako poslání, a stojí si za tím, že ji nemůže dělat každý, kdo si vzpomene. Velmi si váží všech strážníků, policistů, záchranářů, hasičů atd., kteří jsou v první linii a nasazují denně své životy. Tito lidé nejsou za to, co pro společnost odvádějí, mnohdy adekvátně oceněni, a to jak finančně, tak morálně.

Co se týče politiky, tak o ní se zajímá dlouhodobě, z toho aktivně od roku 2017. Do Trikolóry vstoupil zejména proto, že se ztotožňuje s názory pana Václava Klause ml.. Ze své pozice chce cestou Trikolóry nabídnout občanům své dlouholeté zkušenosti zejména v bezpečnosti a prevenci kriminality. Myslí si, že je povinností státu, krajů a jednotlivých měst a obcí, postarat se o to, aby se občané cítili bezpečně, aby se nebáli po setmění na ulici, aby se nemuseli bát o své děti vracející se ze školy atd..

Ve svém volném čase se věnuje sportu, zejména fitness, jízdě na kole a střelbě. Rád chod do přírody na procházky a zajímá se o akvaristiku. Největším odreagováním jsou pro něj výlety na motocyklu s partou skvělých lidí. V neposlední řadě patří mezi jeho zájmy reality a finance, kterým se v minulosti jako OSVČ profesionálně věnoval.

Celoživotně se řídí mottem, které mu kdysi s věnováním napsala jeho moudrá babička: "Buď stále čestný, poctivý, nepolev ve své píli, u svého díla vytrvej, tak dojdeš k svému cíli"

Zadavatel:Trikolóra hnutí občanů
Zpracovatel: VLM a.s.