Služba hospice je dostupná 24 hodin denně, víkendy a svátky nevyjímaje. Multidisciplinární hospicový tým dojíždí za pacienty a jejich rodinami, které zaškolí, jak o svého nemocného blízkého vhodně pečovat a ulevit od nejrůznějších bolestí a neduhů. Zajistí též bezplatné zapůjčení pomůcek usnadňujících péči, jako je automatické polohovací lůžko nebo koncentrátor kyslíku.

Finančně náročná je nejen samotná péče odborníků včetně jejich cestování za pacienty, ale i specifické přístrojové vybavení. To mnohdy zůstává přímo u klientů v domácnostech a pomáhá jim bez utrpení zvládnout závěrečné etapy jejich života. Fungování hospicové služby umožňují mimo jiné i sponzorské dary. Ty už několik let přicházejí také od firmy FCC. „Služby domácích mobilních hospiců, které lidem přináší lékařskou péči do jejich domovů, nejsou stále plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Musíme proto nadále hledat zdroje financování velmi nákladné péče. Chceme pomáhat nejlépe, jak umíme, a proto víme, že existují možnosti, které jsou sice velmi nákladné, ale mají naprosto zásadní dopad na fyzickou i psychickou úlevu nevyléčitelně nemocného pacienta,“ říká Petr Janík z mobilního hospice Strom života.

„Hospicovou péči  odporujeme dlouhodobě. Taková zařízení často bývají stranou zájmu veřejnosti i sponzorů, jejich práce a pomoc je přitom zcela nedocenitelná,“ vysvětluje Kristina Jakubcová, tisková mluvčí firem FCC v ČR, které patří mezi nejvýznamnější tuzemské firmy zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. „Snažíme se pomáhat všude, kde naše firma v republice působí. A třeba naše počínání bude inspirací pro další dárce.“

„Pomáháme lidem, které vnímáme jako jedinečné lidské osobnosti, jež mají na tomto světě bohužel vyměřen už jen krátký čas. Chceme, aby dětští i dospělí umírající pacienti mohli strávit poslední dny života doma, obklopeni milující rodinou v péči profesionálních zdravotníků a sociálních pracovníků a netrpěli tak ani fyzicky, ani psychicky. Proto jsme moc rádi, že firma FCC podpořila projekt, který má hluboký smysl. Nesmírně si vážíme Vaší podpory, díky které zde můžeme být pro všechny nemocné a vyčerpané lidi bez naděje na vyléčení, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci. Jsme tu pro jejich přání konec života strávit v domácím prostředí, mezi věcmi, které je životem provázely, a mezi svými blízkými, kteří jim rozumějí. Vaší pomocí nám dáváte najevo, že Vám záleží na osudech lidí, jejichž čas je krátký a kteří pomoc potřebují právě teď. Tímto darem nám umožnujete naše služby zkvalitnit a provádět na vysoce profesionální úrovni,“ doplňuje Petr Janík.