Vznikl v roce 2008 a sídlí v Pardubicích. Působí na východě Čech, převážně v Pardubicích, ale nezahálí ani u sousedů na Hradecku, kde byl slavnostně uveden do provozu nový most ve Svinarech.

Hradec Králové - Je úterý 7. května a ve Svinarech je živo. Po roce demoličních a stavebních pracích tu dochází ke slavnostnímu otevření mostu spojující oba svinarské břehy. Most plukovníka Šrámka s rozpětím 75 metrů převádějící přes řeku silnici III. třídy, chodník a inženýrské sítě po 111 letech nahradil most původní a umožní díky dvěma jízdním pruhům plynulejší dopravu. Jednopolová konstrukce navíc přispěje k větší bezpečnosti okolní zástavby v případě stoleté vody.

Zdroj: Entéria a.s.

MOST VE SVINARECH

O výstavbě nového mostu se diskutovalo přes sedm let. Do pohybu se vše dalo v roce 2017, kdy havarijní stav mostu nemohl nadále sloužit automobilové dopravě. V lednu 2017 se most zavřel a pracovat na novém se začalo v dubnu následujícího roku. Investorem akce se stal Královéhradecký kraj, který za most zaplatil 80 milionů korun včetně DPH.

Původní konstrukce byla dvoupolový ocelový příhradový most se středovým pilířem z roku 1907. Jednotlivá pole měla rozpětí 36 metrů. Před samotným zahájením prací bylo nutné provést demontáž této původní konstrukce. „Nejprve se musely přendat inženýrské sítě z lávky, která tu byla, na most starý, lávka se posunula a sítě z mostu se opět přesunuly na ni. Až v tu chvíli přišla na řadu demontáž původního mostu. Když jsme sítě vrátili zpátky na lávku a demontovali starý most, začali jsme zakládat most nový. Pracovali jsme tu ve sdružení se společností Firesta, která dodává ocelové konstrukce oblouků a táhel, na nichž je vyvěšená mostovka. V okamžiku, kdy byla všechna táhla na svých místech, most se předepnul a na řadu přišel betonový povrch,“ popisoval stavbyvedoucí firmy Chládek a Tintěra Pardubice Petr Volejník v době stavby. Firma Chládek a Tintěra nic nepodcenila, od začátku jela podle plánu a nasazení bylo opravdu veliké. „Nevynechali jsme jediný víkend nebo svátek. Neměli jsme prodlevu. Hrálo nám do karet i příznivé léto,“ vzpomíná Petr Volejník. To se ale změnilo ke konci loňského roku, kdy bylo nutné práce posunout. „Tým, který tady byl, ať už Chládek a Tintěra Pardubice, nebo Firesta, náš partner ve sdružení, odvedli obrovský kus práce a na mostě je to vidět. Práce šla po celou dobu podle harmonogramu. Z technologických důvodů se nám sice původní termín listopad/prosinec roku 2018 nepodařilo dodržet, ale stalo se tak ke prospěchu stavby. Určité technologie jednoduše nešly realizovat v zimním období. Je dobře, že jsme finalizaci stavby jako nátěry konstrukcí a povrch vozovky nechali až na jaro, kdy byla příznivější teplota,“ vysvětluje předseda představenstva Chládek a Tintěra Pardubice Martin Kvirenc a doplňuje: „Domluvili jsme se předem na tomto případném postupu i s investorem, který nás netlačil do žádných zbytečných věcí, které by se mohly promítnout na kvalitě stavby, a za to jsem velmi vděčný.“ A s výsledkem mohou být všichni spokojení.

Zdroj: Entéria a.s.

Nový most nese stejně jako ten starý jméno svinarského rodáka plukovníka Bohumila Jana Šrámka, který se za II. světové války zapojil do domácí odbojové organizace Obrana národa. Na rozdíl od původního je však jednopolový bez podpory v řece o rozpětí 75 metrů. Konstrukčně se jedná o podélně předepnutý trámový nosník vyztužený ocelovým obloukem (tzv. Langrův nosník). Nosná konstrukce je uložena na železobetonových opěrách se zavěšenými křídly, které jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. Při navrhování tohoto mostu byl kladen důraz nejen na funkci, ale i na architektonickou zajímavost a stavba se tak stane jednou z dominant lokalit a most se zařadí do plejády hradeckých mostů. „Stavba byla extrémně náročná na koordinaci jednotlivých prací a na čas. Museli jsme se vypořádat s technologicky náročnými operacemi, ať už to byla demontáž stávající konstrukce se zachováním části mostu, výstavba dočasné skruže, nebo betonáž mostovky v jednom taktu a montáž ocelových oblouků. Navíc se dělalo v korytě řeky a voda, která tudy protéká, je zdrojem vody pro město Hradec Králové, což jsou podmínky, které nejsou jednoduché. Vše kladlo vysoké nároky na profesní odbornost a spolupráci všech účastníků výstavby,“ shrnuje Pavel Hrdina, ředitel divize mostní stavby Chládek a Tintěra Pardubice a dodává: „Pro nás se svinarský most řadí mezi větší zakázky díky technickému řešení. Z pohledu technologií, které byly použité, je stavba nadčasová.“

Zdroj: Entéria a.s.

Samotnému zprovoznění předcházela zatěžkávací zkouška, kterou provedli odborníci z pražské ČVUT. Jako zkušební zatížení posloužilo deset nákladních automobilů Tatra o celkové hmotnosti 220 tun. Most byl postupně zatížen uprostřed rozpětí a následně na polovině konstrukce. Výsledky zněly jednoznačně – most splňuje všechna předepsaná kritéria.

Zdroj: Entéria a.s.

SPOKOJENÝ INVESTOR

Stavební práce na svinarském mostě chválí také investor akce. „Podobná stavba nevzniká na krajských silnicích každý rok. Most slouží nejen místní dopravě, ale celé oblasti mezi centrem Hradce Králové a Třebechovicemi. Věřím, že bude dobře sloužit přinejmenším dalších sto let. Havarijní stav původního mostu a jeho vynucené uzavření bylo jedním z prvních úkolů, které jsem musel ve své gesci řešit. Za to, že se nám podařilo splnit slib daný místním občanům, chci poděkovat stavební firmě a všem, kteří se na tomto díle podíleli. Jsem rád, že se zhotovitelem stala společnost Chládek a Tintěra Pardubice, máme s ní výborné zkušenosti v rámci celého našeho regionu. V průběhu stavby jsem se byl několikrát podívat, jak práce pokračují, a měl jsem dojem, že všichni, kteří zde byli – od stavbyvedoucího až po dělníky, most, který jim rostl pod rukama, neberou pouze jako práci, ale jako svou vizitku. Uvědomovali si, že je to stavba, která bude vidět a tak k tomu přistupovali. Toho si nesmírně vážím a chtěl bych za to poděkovat. Jsem přesvědčený, že to všechno není jen o penězích, o soutěžích, o stavbách, ale že je to také o tom, jestli tomu dáte něco navíc, a to firma dala,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Zdroj: Entéria a.s.

SPOLUPRÁCE JAKO ZÁKLADNÍ STRATEGIE

„Rádi pro hradecký kraj stavíme, hlavně díky jejich dobré investiční politice a přístupu k dodavatelům,“ říká Martin Havelka, šéf stavebního holdingu enteria, pod který Chládek a Tintěra Pardubice patří, a dodává: „Jsme rádi, že jsme se této stavby mohli účastnit. Most ve Svinarech je jedním z těch hezkých mostů v našem regionu, kde působíme, ať je to Hradecko, nebo Pardubicko, a myslím, že jsme na něm předvedli naši technickou vyspělost. Dokázali jsme, že jsme schopni postavit a dodat most v podmínkách a v termínech, které nejsou vždy úplně příznivé. Je to ukázka umu našich lidí.“ Stavba mostu probíhala ve sdružení s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. „Jedná se o českou stavební firmu, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a moc si toho vážíme. Výrobní spolupráce firem v rámci skupiny i mimo ni je základním pilířem naší strategie,“ přibližuje Martin Havelka a pokračuje: „Poděkování patří také investorům za příkladnou spolupráci a všem našim lidem za profesionální práci a přístup. Na prvním místě u nás stojí člověk. Nezastíráme, že nabízíme tvrdou práci pro tvrdé chlapy. Pracovat ve stavebnictví a být v podstatě celou pracovní dobu a celoročně venku není žádný med. Vidíte ale za sebou kus dobré práce a jste součástí fajn party férových lidí.“

https://www.enteria.cz/

Tereza Mrkvičková