Denní stacionář pomáhá nejenom svým klientům - seniorům a osobám s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, ale také rodinným příslušníkům, osobám blízkým, kteří chodí do práce anebo si jednoduše potřebují odpočinout. Každý náš klient či jeho rodina má trochu jiný důvod využívání naší služby. Někteří si přejí strávit den smysluplně, aktivně a v kolektivu, zachovat si denní rytmus a režim. Někteří jsou rádi, že zajišťujeme stravu, či jejich dopravu do denního stacionáře a zpět domů. Denní stacionář Slunečnice nabízí svým klientům podporu a péči, individuálně rozvíjí jejich schopnosti a posiluje jejich samostatnost.

Jak vypadá pomoc a podpora v praxi?
V praxi jsou naši klienti posilováni ve svých schopnostech, mají možnost připravit si kávu, čaj, jsou zapojováni do příprav akcí, do aktivizace v dílnách. Zdokonalují v různých činnostech, které využijí v domácím prostředí a v běžném životě např. vkládání nádobí do myčky, trénování oblékání, nácvik domácích prací. Mohou trénovat hrubou a jemnou motoriku při různých aktivitách na zahradě, v kuchyni, procvičují paměť a kognitivní funkce pomocí různých technik. Někteří klienti s mentálním postižením obsluhují v kavárně Slunečnice.

Pohyb udržujeme procházkami v okolí. Senioři získávají a udržují informace o dění ve společnosti čtením denního tisku, povídáním na různá témata. Nabízíme kulturní, společenské akce jak v prostorách denního stacionáře, tak i mimo něj. Pravidelně pořádáme muzikoterapii, canisterapii, jógu pro seniory a realizujeme návštěvy kina, divadla, výstav, festivalů, atd.

Kolik poskytovaná služba stojí?
Denní stacionář poskytuje službu sociální péče za úhradu, která je stanovena vždy s ohledem k individuálním schopnostem a na základě hodnocení míry podpory, kterou klient v rámci poskytované služby potřebuje. Nicméně stanovené ceny zdaleka nepokryjí provozní, ani personální náklady a služba je dotována. Nejenom období covidu nás přesvědčilo, že je naše pomoc a podpora důležitá, všichni potřebujeme mít pocit, že nejsme sami a že je stále se na co těšit. A to je pocit k nezaplacení!

Bližší informace o poskytované službě najdete na následujících webových stránkách: www.ssmpce.cz

Zdroj: Zadavatel.

Zdroj: Zadavatel.