Vystavovat architekturu není žádná legrace, jak se o tom přesvědčili i kurátoři výstavy Jan Skřivánek a Norbert Schmidt. Do výstavních síní totiž těžko dotáhnete postavené budovy, takže zůstáváte odkázáni pouze na média, která architektonická díla nepřímo zprostředkovávají. V případě výstavy v Museu Kampa se to ovšem povedlo na jedničku.

Architektonická přehlídka s názvem Města se soustřeďuje na tři specifická městská sídla, v nichž má Pleskot nejvíce realizací – na Prahu, Ostravu-Vítkovice a Litomyšl. Výstava ale nepředstavuje jen jednotlivé stavby a projekty, ale snaží se zprostředkovat Pleskotův unikátní přístup k architektuře, prezentovat práci jeho ateliéru v širších souvislostech a také přispět k odpovědi na otázku: jaká je společenské role architektury?

 Zdroj: Tomáš Souček
Josef Pleskot, který během trvání výstavy oslavil 70. narozeniny, na tuto otázku zčásti odpovídá ohromným množstvím svých úspěšných projektů – např. proměny Dolních Vítkovic v nové kulturní a společenské centrum Ostravy. V Praze je pak architekt podepsán např. pod úpravu Jeleního příkopu a průchodu skrze val Prašného mostu, centrálu ČSOB v Radlické ulici a Metrostavu na Palmovce či pod rekonstrukci dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí na Starém Městě.

Výstava mimo jiné ukazuje, že každý z těchto projektů vychází z komplexní analýzy daného místa a existujících krajinných a urbanistických vztahů. Skvělým příkladem je např. zmíněná centrála ČSOB umístěná ve fenomenálním údolí Radlic, jež v Praze svou nespoutaností nemá obdoby. Zelení prorostlá budova pak připomíná vor proplouvající údolím, který díky šestici svébytných zahrad na střeše nádherně splývá s okolními zelenými svahy v jeden úctyhodný celek.

Zdroj: archiv Musea Kampa

V dalších sálech výstavy najdete nespočet knih, obrazů, modelů, náčrtů a dalších zajímavostí, co zaručeně dostanou nejenom nadšence do architektury. A když už budete na Kampě, můžete si také projít aktualizovanou stálou expozici mapující umělecké cesty Františka Kupky a Otto Gutfreunda, hravou výstavu ilustrátora a sochaře Stanislava Kolíbala či půvabně snové obrazy Kateřiny Černé. Více informací najdete na webových stránkách www.museumkampa.cz.