Vesnické uličky spojují přibližně 80 historických stavení, včetně dobově zařízených obytných a řemeslných domů, stodol a kaplí. Dále stará krčma, škola nebo vinné sklepy a zahrady s pestrými rostlinami, které jsou pro tento kraj typické. Tyto prvky dodávají Muzeu vesnice Niedersulz punc autenticity. Popisky exponátů a další prvky muzea jsou k dispozici i v češtině.

Zdroj: Youtube

Dům k vyzkoušení
Jedinečnou příležitost prozkoumat život ve vesnici Sulz kolem roku 1900 prostřednictvím praktických aktivit nabízí tzv. „Dům k vyzkoušení“, který je v muzeu dostupný každý den. V něm mohou návštěvníci zažít, jaké to je ležet na slaměné matraci nebo matraci z konopných vláken, nebo například jak správně zašít ponožky a punčochy.

Zdroj: Museumsdorf Niedersulz 
Každodenní život na vesnici – Jak to tehdy bylo?
Každou sobotu, neděli a svátek od 13:00 hodin se mohou návštěvníci zapojit do různých aktivit, které přibližují životní styl, tradice a řemesla minulosti v programu „Každodenní život na vesnici – Jak to tehdy bylo?“. Řemeslníci, jako sedláci, ševci a koláři, předvádějí dobové řemeslné techniky, zatímco průvodci přednášejí zajímavé informace o dobové víře, hygieně a životních podmínkách, zejména rolníků a jejich rodin. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet různé činnosti, včetně práce se dřevem a praní prádla, a tak si představit náročný každodenní život vesničanů v minulosti. Děti mohou zaujmout „živé farmy“, na nichž jsou k vidění kozy, prasata, králíci a drůbež a vysvětlena jejich důležitost pro život v této době.

Zdroj: Museumsdorf Niedersulz

Sedláci v měnícím se světě nebo hliněné stavitelství
Další výstavy Muzea vesnice Niedersulz například nabízejí konkrétní pohled na vývoj zemědělství od roku 1848 do současnosti. Historickým unikátem je originální pracovna dolnorakouského státníka Leopolda Figla. Včerejšek a dnešek názorně propojují četné rozhovory a filmové záznamy. Dále je k dispozici výstava hliněného stavitelství, školství, evangelíci a novokřtěnci v oblasti Weinviertel, nebo výstava chomoutů.