Začátek nového tisíciletí se nesl ve znamení výrazného snížení investic do celého dopravního systému, což se logicky velmi rychle obrátilo v neprospěch trolejbusů. Největší krize se začínala rýsovat na straně vozového parku, který okolo let 2004/2005 tvořily stále pouze již značně zastaralé vozy Škoda 14 Tr a 15 Tr z období trolejbusového rozvoje ve městě na začátku 90. let. Tyto staré a vysokopodlažní vozy přestávaly splňovat podmínky stále náročnějších cestujících a tak bylo město Teplice postaveno před rozhodnutí, zda zahájit masivní obnovu vozového parku nebo trolejbusový provoz ve městě postupně utlumovat a nahrazovat jej levnějšími autobusy. Zdálo by se jako hloupost rušit něco, co bylo za velkého úsilí v předchozích desítkách let budováno. Některé z nejnovějších úseků za sebou neměly ani 10 let provozu. Skupina, která prosazovala zrušení trolejbusů, však byla natolik početná, že město Teplice si nechalo zpracovat studii, kolik finančních prostředků by obnášelo zrušení kompletní trolejbusové infrastruktury. Tato částka však byla tak astronomická, že se jevilo výhodnější trolejbusy ve městě zachovat a pokoušet se o další rozvoj. V roce 2006 padlo po četných debatách Zastupitelstva města Teplice konečné rozhodnutí – trolejbusy v Teplicích zůstanou zachovány a fanoušci těchto dopravních prostředků si tak mohli oddechnout. Ještě v témže roce se podařilo uskutečnit nákup dvou standardních nízkopodlažních trolejbusů, které nejen že odstartovaly výraznou modernizaci vozového parku, ale také ukázaly Tepličanům, jak vypadá moderní trolejbus. V letech 2007 až 2011 se nakoupilo dalších 11 standardních a 8 velkokapacitních trolejbusů. Teplický trolejbusový vozový park se tak stal jedním z nejmodernějších v České republice.

Zdroj: Statutární město Teplice

Tak, jako se dařilo obnovovat vozový park, se bohužel nedařilo dostavět žádný další úsek trolejbusových tratí. Jedinými změnami od roku 1997 v trolejové síti byly výstavby dvou kruhových objezdů, v Trnovanech (rok 2008) a u nemocnice (rok 2010). Naopak došlo k omezení některých koncových úseků trolejové sítě…od roku 2002 je bez pravidelného provozu úsek na točnu Zemská, který v roce 2008 následoval krátký úsek do točny Břízky/V Břízkách. Zatímco točna Břízky/V Břízkách se od letošního září dočkala znovuzprovoznění, točnu Zemská šťastný konec nečeká. V nejbližších letech dojde k jejímu snesení, včetně přilehlého úseku po ulici Jana Koziny.

V roce 2013 začínaly okolo teplických trolejbusů vyvstávat otázky, jestli by vzhledem k velké hustotě trolejové sítě nebylo vhodné postupně nahradit klasické autobusy, které obsluhují okrajové části města tzv. parciálními trolejbusy, které jsou vybaveny pomocnými trakčními bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení. V létě roku 2014 se pak ve spolupráci s plzeňskou Škodou Electric podařilo uspořádat prezentační jízdu takovéhoto trolejbusu z Benešova náměstí do Hudcova a zpět, s vozem určeným pro španělské město Castellon. Následně se myšlenka na pořízení takovýchto vozidel nakrátko odmlčela a do popředí se dostala opět v průběhu roku 2016, kdy bylo učiněno rozhodnutí o nákupu první série těchto vozidel. Po vysoutěžení dodavatele došlo v závěru měsíce června letošního roku k dodávce prvních pěti kusů parciálních trolejbusů, které jsou od září nasazeny na linkách 104, 106, 113 a 114.

Jaká je budoucnost teplických trolejbusů v horizontu následujících deseti let? Vše se dozvíte příští týden v Teplickém deníku.

 Zdroj: Statutární město Teplice

 

http://www.mobilita-teplice.cz/