Ve vedení městského obvodu je druhé volební období a výsledky její práce jsou nepřehlédnutelné. Ivona Vaňková má na starosti majetkovou správu, oblast stavebního řádu a územního plánování. Aktivní je také v komisi pro majetek a hospodářskou správu Rady města Ostravy.

Prodejem a pronájmy majetku získává obvod část financí potřebných na investiční akce, opravy bytového fondu i veřejných komunikací. „Jsem ráda, že se na základě mé iniciativy dlouhodobě realizuje potřebná regenerace sídliště Kamenec, v rámci které vznikl nový světelný přechod přes frekventovanou silnici Bohumínskou. Podařilo se nám vyřešit rezidentní parkování, provádějí se opravy chodníků, obnova zeleně a připravujeme zabudování polopodzemních odpadových nádob. Na veřejných setkáních s občany, která pravidelně s kolegy z vedení obvodu pořádáme, jsme na opravy a stavební práce zaznamenali vesměs kladné ohlasy,“ uvádí Vaňková s tím, že kompletní regenerace sídliště je prováděna ve třech etapách a vyžádá si téměř 50 milionů korun.

nově vybudovaný přechod pro chodce na ul. Bohumínskénově vybudovaný přechod pro chodce na ul. BohumínskéZdroj: Ostravak

A na co si obyvatelé stěžují? Místostarostka odpovídá: „Nejčastěji se kritika týká především veřejného pořádku. S ohledem na rozlehlost Slezské Ostravy bývají stížnosti prakticky na denním pořádku. Každý den zajišťujeme likvidaci spousty odpadu, který by měl správně skončit na skládkách nebo v popelnicích. Nechápu, že někdo například vyhodí pytel s odpadky někde u cesty, když to má ke kontejneru jen několik kroků, když nacházíme hromady suti a jiného stavebního odpadu na pěšinách mezi stromy. Každý si přece má uklidit nepořádek sám po sobě.“

úklid okolí Heřmanického rybníkaúklid okolí Heřmanického rybníkaZdroj: Ostravak

Ivona Vaňková iniciovala v součinnosti s bývalou starostkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petrou Bernfeldovou spuštění provozu autobusové linky MHD číslo 99. „Provoz autobusu byl zahájen po dlouhém vyjednávání a dopracovávání podmínek v roce 2019. Linka spojuje bez přestupování náš obvod s Městskou nemocnicí Ostrava a Ústředním autobusovým nádražím. Původně plánovaná trasa se rozšířila i o lokalitu Františkov, kde se díky nové výstavbě domů postupně navyšuje počet obyvatel,“ konstatuje místostarostka.

Ivona Vaňková, místostarostka Slezské Ostravy za hnutí OstravakIvona Vaňková, místostarostka Slezské Ostravy za hnutí OstravakZdroj: Ostravak

Výhodou Slezské Ostravy je bezesporu ideální poloha pro bydlení, a to v nejzelenější části Ostravy. V obvodu s osmi místními částmi si vybere prostě každý, ať již dává přednost bydlení v rodinných, řadových či bytových domech nebo na menších sídlištích.
„Osobně se mi moc líbí skutečnost, že když se rozhodnu být alespoň na chvíli v přírodě, jsem za deset minut u krásného Heřmanického rybníka, nebo si jen tak vyjdu na haldu Ema. Z ní jsou překrásné výhledy na celou Ostravu i na Beskydy. A když chci být mezi lidmi, přejdu most a jsem v centru města“ říká místostarostka Ivona Vaňková.

Zadavatel: Ostravak
Zpracovatel: Ostravak