Odpověděl nám na pár otázek: 

Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI energie působí na celý organismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života. 

Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne ne do postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

Odkud berete REIKI energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požádat o energii a ona pak do něho proudí temenní sedmou čakrou a vychází rukama. Energie vlastně léčitelem protéká a je předávána klientovi. Obvykle stačí dvě tři návštěvy, ale mám také klienty, kteří za mnou jezdí každé dva týdny. Jedno sezení i se stanovením diagnózy trvá 40–60 minut. 

Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vysokých duchovních zákonů, která vychází z dávné tradice a chápání našich předků, kteří považovali vesmír, přírodu a vše živé za jeden celek působící v jednotě. Vše doplňuji bylinnými přípravky. Tyto metody a REIKI přednáším na mezinárodním festivalu „Miluj svůj život“ v Praze. Bližší informace lze nalézt v časopise Ezotera. 

Kontakt PhDr. Ladislav Kolářík
Tel.: 722 092 647
www.reiki-reiki.webnode.cz