A protože jeho Divadlo potulného čajovníka je více než vhodné i pro děti, personál SeniorCentra pozval na vystoupení také děti z 3. mateřské školy Pražská v Písku, s níž SeneCura spolupracuje v rámci mezigeneračních aktivit.

Jakub Vavřina předvedl jednu ze svých napínavých loutkových pohádek, Příběh o železném vlkovi. Vlk spolkl všechno, na co narazil, kromě Kašpárka, který vždycky před ním vyšel jako vítěz. A to především díky pomoci jeho kamaráda koníka a samozřejmě dětí i klientů. Pohádka vzbudila nadšení u obou skupin diváků.

Zdroj: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Vystoupení zajímavých osobností vždy zpestří život v píseckém domově. Mezigenerační aktivity jsou navíc u klientů značně oblíbené. SeneCura SeniorCentrum se do nich zapojuje i díky organizaci Mezi námi, která projekty v této oblasti koordinuje. V České republice je celkem více než 200 skupin, jež tvoří vždy zařízení pro seniory společně se školkou či školou 

Hlavním cílem společných programů pro děti a seniory je podpořit v dětech sociální cítění a úctu ke stáří. I když se zdá, že věkem vzdálené generace si nemají co říci, děti a senioři si společně užívají celé řady aktivit - od čtení přes vyprávění životních zážitků až po výtvarné, divadelní či hudební dílny.

Zdroj: SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.