„Kapacity se podařilo navýšit ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici a 16. MŠ v Korandově ulici, která prošla celkovou rekonstrukcí,“ uvádí 1. místostarosta třetího městského obvodu Pavel Šrámek.

Velký převis, který v centrálním obvodě řešíme každý rok, způsobují zejména duplicitní přihlášky. Rodiče se totiž hlásí do více školek, pokaždé se ale nakonec podaří uspokojit všechny zájemce.

„Tento rok jsme mohli i díky navýšeným kapacitám umístit děti starší tří let, které v přijímacím řízení skončily pod čarou.  Poslední se do školek umisťovaly teď v září,“ říká starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Letos byl zájem o místa v mateřinkách po celém obvodu vyvážený, kdysi zbývala volná místa ve Skvrňanech, nyní bylo volněji jen tam, kde se navýšily kapacity. Samozřejmě jsou školky, kam se hlásí více zájemců, dáno je to lokalitou nebo oblíbeností dané mateřinky.

Rodiče v našem obvodu, kteří potřebují umístit mladší děti nebo pro ně chtějí individuální přístup, mohou využít také tzv. dětských skupin. O volných místech nás informovala například Edova školka ve Skupovce, Dětské skupiny Na zelené louce na Valše nebo ŽIVÁ školka v areálu Škodalandu.