Prachatický hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., je zřizovatelem čtyř terénních hospiců – Sv. Veroniky v Českých Budějovicích, Sv. Jakuba v Prachaticích, Sv. Markéty ve Strakonicích a Sv. Víta v Českém Krumlově. Všechna tato zařízení se starají o pacienty v jejich domácím prostředí a doprovází je až do konce, jsou pozůstalým oporou a pomáhají při vyřizování posledního rozloučení.

Pracovníci těchto hospiců poskytují také podporu a pomoc nejen pozůstalým, s nimiž se setkali během péče o jejich blízké, ale i široké veřejnosti. Tzv. poradenství pro pozůstalé je profesní kvalifikace, zakončená zkouškou; poradce musí prokázat různé znalosti a kompetence. Poradci působící ve zmíněných hospicích jsou připraveni naslouchat všem, kdo jejich pomoc potřebují. „Většinou se na nás obrací především pozůstalí po našich pacientech,“ říká vedoucí českobudějovického Domácího hospice sv. Veroniky Petra Lísková. „Často se ale také stává, že se nás kontaktuje telefonicky nebo mailem člověk, který se o našich službách dozvěděl náhodou a potřebuje pomoc. Je dost lidí kolem nás, kteří jsou sami, nemají žádné příbuzné ani přátele, s nimiž by své starosti mohli sdílet.“

Zdroj: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Poradenství pro pozůstalé spočívá především v naslouchání a podpoře. Praktické věci je většina lidí schopna vyřídit sama, ale chybí jim někdo, kdo by si na ně udělal čas a vyslechl je.
„Jsme si vědomi toho, že pozůstalí jsou v době truchlení velmi citliví a křehcí. Plně respektujeme jejich situaci a nabízíme jim bezpečné prostředí, ať už při telefonickém rozhovoru, tak i při osobním setkání na našem pracovišti.“ říká vedoucí prachatického Domácího hospice sv. Jakuba Štěpánka Válková.

Poradenství pro umírající a pozůstalé nebývá jednorázová záležitost, většinou se jedná o celou řadu setkání a rozhovorů, kdy je možné ventilovat nejen starosti a potřeby, ale také emoce – smutek, šok, osamocení… „Díky navázání vztahu důvěry mezi poradcem a doprovázenou rodinou jsme schopni poukázat na silné stránky, rituály a zázemí doprovázeného klienta, které momentálně, díky zaplavení emocemi, není schopen rozeznávat. Vidět ono světlo v temnotě a dodat naději, pomoci s těmito emocemi pracovat,“ přibližuje Jana Kurková ze strakonického Domácího hospice sv. Markéty.

Zdroj: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Naše pozornost směřuje i k dětem. V rodinách, které zasáhla vážná nemoc, se děti mohou cítit izolované a bezmocné. Každé dítě prožívá smutek jinak. Snažíme se naslouchat a hledat způsoby, jak děti podpořit při zvládání pocitu osamělosti, smutku a jak posílit vazby v rodině,“ dodává Zdenka Szabová, vedoucí Domácího hospice sv. Víta v Českém Krumlově.

Na mnoho lidí může jejich samota a opuštěnost dolehnout právě v předvánoční době. Kdokoliv z nich se může na uvedené domácí hospice obrátit s žádostí o pomoc. Společně s poradcem mohou hledat naději pro další život, sílu překročit vlastní horizont a najít nový cíl a perspektivy.

www.hospicveronika.cz | www.hospicjakub.cz | www.hospicmarketa.cz | www.hospicvit.cz