Výstava Human Rights, jak sám název vypovídá, pojednává téma lidských práv – prostřednictvím výtvarného vyjádření umělců z celého světa. Poukazuje na důležitost vytvářet mírumilovné a spravedlivé prostředí… Každý rok má výstava, kterou pořádá Fondazione Campana dei Caduti (Nadace Zvon míru), jiný podtitul. V posledních letech byla reflektována práva žen, právo na vzdělání a výchovu, životní prostředí, právo na uznání rozmanitosti, právo na práci, právo na vodu jako hlavní životní potřebu, právo na mír a mnoho dalšího. Na jedné straně jsou to práva, na straně druhé jsou to také povinnosti. Povinnost respektovat práva ostatních, povinnost podílet se na spravedlivém prostředí, povinnost bránit práva bez ohledu na původ či kulturu. Letošním podtitulem mezinárodní přehlídky je Naděje – HUMAN RIGHTS?#HOPE. 

zvon Maria Dolens, nazývaný také jako Zvon Míru.Zvon Maria Dolens, nazývaný také Zvon Míru.Zdroj: Pavel Vlach/archiv

Již po deváté vybrala mezinárodní porota práci Petra Vlacha z Polné. Mezi více než stopadesáti výtvarníky z téměř čtyřiceti zemí světa můžeme najít jeho dílo s podtitulem Růže okna – Život v růži, které patří do souboru umělecky pojatých oken ze staré továrny – škrobárny v Polné. Autor ve své tvorbě, jejíž typickou formou jsou asambláže, oživuje příběhy věcí a objektů, které již na první pohled dosloužily, oživuje příběhy lidí, kterým věci původně sloužily, reflektuje však také globální témata týkající se života společnosti – sny, postoje, konflikty či životní stavy. Experimentuje s materiály a s procesem jejich proměňování, jako výrazové prostředky uplatňuje tvar, barvu a strukturu.

dílo  ŽIVOT V RŮŽIŽIVOT V RŮŽIZdroj: Petr Vlach/osobní archiv

Opakovaně využívá symbol růže, do které je převtělen člověk (People like roses) – květ růže je odkazem na krásu a rozmanitost lidí, trny jsou znakem nebezpečí, nedostupnosti a obrany. V souboru výtvarně zpracovaných oken, která jsou symbolem domova a bezpečí, nám autor předkládá svůj pohled na cestu časem – cestu životem a jeho jednotlivými fázemi. Jednoduchá lineární forma, jejíž kompozice zůstává téměř neměnná, je základem vyjádření časové osy životních období. Ta se proměňují prostřednictvím barvy a struktury, podpořená drobnou vizuální úpravou průhlednosti jednotlivých částí. V Itálii samostatně vystavené okno, konkretizované červenou růží a podtitulem Život v růži, je symbolem počátku života, symbolem života před narozením – můžeme jej tedy chápat jako symbol rodícího se očekávání a naděje, které s novým životem přicházejí… 

www.vlach.cz

Veronika Zábršová Horáková, srpen 2023