Ve čtvrtek 27. února 2020 od 9 do 15 hodin nabízíme jedinečnou možnost pořídit si knihy ke studiu či sebevzdělávání za mimořádně příznivou cenu. Ve dvoraně Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně na ulici Kolejní 4 proběhne prodej knih se slevou až 50 %.  

Naše produkce vám přiblíží Vysoké učení technické v Brně jako dynamickou, vzdělávací a vědeckou instituci, která nabízí velké dobrodružství vědy a lidského poznání.

VUT v Brně loni oslavilo 120. výročí od svého založení. Zakládací dokument podepsal císař František Josef I. 19. září 1899 a už od založení univerzity zde vznikaly a byly vydávány odborné texty. Nakladatelská a vydavatelská činnost patří spolu se vzděláváním studentů k nejdůležitějším úkolům každé kvalitní univerzity.

Nakladatelství VUTIUM bylo pod tímto názvem založeno v roce 1996 a od té doby je hlavním vydavatelem pro celou univerzitu. Fakulty si přitom vydávají svá skripta a jednodušší publikace, zatímco VUTIUM se orientuje na náročnější publikace a spravuje přidělenou číselnou řadu ISBN pro celou školu. Všechny publikace jsou profesionálně zpracovány s pečlivou redakční přípravou, kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky i nejnáročnějších čtenářů.

Vysoké učení technické v Brně věnuje nakladatelské a vydavatelské činnosti velkou pozornost. Svou produkcí dnes univerzita zaujímá přední místo mezi vydavateli odborné literatury v České republice. Nakladatelství VUTIUM vydává tituly v několika edicích (např. původní a překladové vysokoškolské učebnice, monografie, příručky, vědecké spisy, reprezentativní a příležitostné tisky), a to vše pro nejširší odbornou veřejnost. Páteř edičního programu tvoří řada velkých vysokoškolských učebnic. Jsou to například učebnice Organická chemie a Fyzika přeložené z angličtiny, Matematika pro porozumění i praxi I–III, Nelineární mechanika, Slovník mezinárodních chemických akronymů, symbolů a zkratek a další.

Knihy Nakladatelství VUTIUM jsou důležité nejen pro vysokoškolské ale i středoškolské studenty, učitele, vědecké pracovníky z různých oborů, i pro širokou škálu odborně zaměřených čtenářů.

Nezapomeňte – poslední únorový čtvrtek roku 2020 bude v prostorách Fakulty podnikatelské, v Brně na Kolejní 4, probíhat prodej knih z produkce Nakladatelství VUTIUM se slevou až 50 %.
Přijďte si i vy pro svou knihu!