Každé ráno projde dveřmi do Základní školy U Lesa v Karviné přes 300 žáků, kteří se rozhodli vzdělávat se právě u nás.

Naše škola nabízí tradiční základní vzdělávání. Žákům se u nás otevírají nové možnosti, učitelé se jim snaží přiblížit výuku co nejvíce i z praktického hlediska v životě. Naším posláním je poskytnout dětem onen všestranný rozvoj a připravit je na svůj budoucí život.

Zdroj: zadavatel inzerce

Učíme interaktivně, snažíme se uplatňovat a zavádět moderní pedagogické přístupy, chceme zvýšit čtenářské a komunikativní dovednosti. Zaměřujeme se také na informační technologii, výuka tohoto předmětu probíhá již od první třídy.

Snažíme se ke všem přistupovat vstřícně, individuálně pečujeme jak o žáky talentované, tak o žáky se specifickými poruchami učení. Máme snahu vytvářet příjemnou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi žáky a pedagogy, ale také i mezi ostatními zaměstnanci školy.
Ve škole pracuje speciální pedagog a metodik primární prevence. Budujeme otevřenou komunikaci.
Zájem je u nás rozmanitý, zaměřujeme se na tyto aktivity (kroužky): keramický, sportovní, jazykový, počítačový, deskových her, Mladý vědátor, Školní kapela a jiné.

Zdroj: zadavatel inzerce

A pořád se něco děje…Veleúspěšným projektem naší školy se stal projekt s názvem „Devítky v české historii“. Součástí byla i komentovaná výstava pro žáky a veřejnost.
Sportovní akce Čokoládová kecka pro děti z prvního stupně a našich mateřských škol, výjezdy do Školy v přírodě s náplní ekologické výchovy, Den dětí, Cambridge zkoušky v jazyce anglickém, projektové dny ve dlouholeté spolupráci s polskou základní školou ve Wodzislawi. Máme oblibu v pořádání literárních besed s autorským čtením - Zuzana Pospíšilová, Jan Opatřil.
Společné učení a hraní rádi a pravidelně realizujeme ve spolupráci s našimi dvěma mateřinkami.

Zdroj: zadavatel inzerce

Vestibul školy prošel významnou rekonstrukcí, při vstupu do školy můžete pocítit vzdušnost prostoru a jisté proslunění zářivě žlutou barvou. Výzdoba je doplněna žákovskými pracemi z keramického kroužku.
Také ostatní místnosti školy prošly svou obnovou - vybrané třídy a odborné učebny - F, Ch, IKT, Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků. V rámci projektu „Modernizované dílny“ se značně proměnily učebny i zázemí pro výuku technických a pěstitelských prací.
Symbol slunce na zdi naší školy je energií pro vlídné pedagogy a šťastné děti, podporující všestranné základní vzdělávání a inspirující k poznání každého z nás. Lesní cesta je opředena štěstím…

Kontakty: www.ulesakarvina.cz, email: sekretariat@ulesakarvina.cz, tel: 596311487, Mob:739669921