Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a 26 let působí jako lékař v oboru anestezie a intenzivní medicíny. Vyučuje na Ústavu lékařské etiky LF MU v Brně.  Posledních šest let se věnuje řízení nemocnic.

Je ženatý, má dvě děti, aktivně hovoří anglicky a německy. Je trenérem mládežnického hokeje. V roce 2019 byl oceněn bronzovou medailí Masarykovy univerzity za mimořádný přínos.

Působil nejen jako ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ale pracoval i ve zdravotnických zařízeních ve Velké Británii či Austrálii. Vždy se však vrátil, aby nabyté zkušenosti mohl využít pro české zdravotnictví a ve prospěch pacientů.

Pane doktore, tvrdíte, že Nemocnice Znojmo má obrovský potenciál. V čem jej vidíte? 

Znojemská nemocnice má spádovou oblast čítající 150 – 180 tisíc lidí a je umístěním značně osamocená od dalších akutních lůžkových zařízení. O to větší neseme zodpovědnost, o to větší zátěži je vystaven náš personál. Poskytujeme péči v 25 lékařských odbornostech. Máme přes tisíc zaměstnanců a mnozí patří ke špičkám ve svých oborech.

Rád bych využil nejen odborného potenciálu k rozvoji lékařské a ošetřovatelské péče, ale i unikátní polohy nemocnice pro rozvoj přeshraniční spolupráce s rakouskými partnery. Byť bylo do nemocnice v posledních letech jejím zřizovatelem, kterým je Jihomoravský kraj, investováno velké množství prostředků, stále má nemocnice z minulosti obrovský vnitřní dluh.

Vy jste na řešení dluhů nemocnic odborník. Jako ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jste dokázal to, co mnozí označovali za nemožné – nemocnici ekonomicky stabilizovat, zbrzdit finanční propad a přitom zachovat kvalitu péče i sociální smír.

Zdráhal bych se použít slovo odborník na řešení dluhů nemocnic a také jsem na to hlavně nebyl sám. Na superhrdiny nevěřím. Jsem přesvědčený o tom, že základem úspěchu je pracovat v týmu, ať už jde o správu či vedení nemocnice, provedení zákroku na operačním sále, anebo zápas hokejového týmu. Vždy jsem přístupen dialogu, především v hledání způsobu řešení.

Odpověď, že něco nejde, pro mne není akceptovatelná. Vždy existuje nějaké řešení. 

Nemocnice Znojmo na rozdíl od Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vykazuje kladné hospodaření. Nepotýká se s dluhy vůči externím subjektům, svým dodavatelům či jim podobným. Vnitřním dluhem mám na mysli nejen stav budov, prostorového a přístrojového vybavení, ale i nutný rozvoj nemocnice, kterým zajistíme standard 21. století jak v oblasti zdravotní péče pro naše pacienty, tak i pro personál, což považuji za priority.

V Nemocnici Znojmo děláme špičkovou medicínu, ale naši pacienti i všichni občané Znojemska si zaslouží víc. Stagnace, byť na dobrém výsledku není můj styl. Stále je příležitost pro zlepšení, stále je prostor dělat něco lépe.                                                                                                                                        

Jak toho chcete dosáhnout? Vždyť všude slyšíme, že nejsou lidi, nejsou peníze?

Jsem přesvědčený, že vše je převážně o lidech, stanovených prioritách a přístupu jednotlivců a následně týmu. Za významný považuji fakt, že současní zástupci Jihomoravského kraje si uvědomují význam naší nemocnice v zajištění zdravotnické péče v našem regionu. Jsem hrdý, že v naší nemocnici dokážeme pracovat jako jeden tým, pro který je pacient na prvním místě, umíme dobře využít zdroje a zodpovědně hospodařit, jsme personálně stabilní, což v českém zdravotnictví není samozřejmostí. Kde je vize, schopnosti, odhodlání, pracovitost, přicházejí výsledky. Okolnostem mnohdy navzdory. 

 Jaké nepřejícné okolnosti máte na mysli? 

Od letošního jara čelíme stejně jako celá naše země covidové pandemii. Právě tento vir navíc každého z nás vystavil něčemu novému, něčemu neznámému, a to jak v osobním, tak profesním životě. Chci věřit, že mnohé z nás tato situace přivedla na cestu změny osobních priorit a uvědomění si faktu, že zdraví a bezpečnost nejsou samozřejmostí, že zdraví je něco, o co se musíme starat, co si musíme chránit.

My ve Znojmě jsme byli jedním ze dvou pracovišť, které zřídilo téměř z hodiny na hodinu mobilní testovací tým, který jsme následně přeměnili na odběrové místo, které začalo jako jedno z mála testovat samoplátce v Jihomoravském kraji. S klidným svědomím mohu říct, že jsme jako tým i nemocnice uspěli na výbornou. Zrovna zřízení odběrového místa vzniklo v řádu několika dnů a bez kolegů, kteří se na tom podíleli, bychom to nedokázali. Všem, patří velké poděkování. Stejně jako těm, kteří i přes nově vzniklou a zcela unikátní situaci, dokáží nejen profesionálně dělat svoji práci, ale ještě hledat možnosti v oblasti zkvalitnění péče. 

Některé plány jsme sice byli nuceni na několik týdnů odložit a investovat čas a energii do mimořádné situace, ale to vůbec neznamená, že jsme plány opustili. Právě naopak. 

Co je tedy Vašim cílem?

Jsem přesvědčen, že COVID umocnil potřebu některých výrazných změn v českém zdravotnictví, po kterých nejen já sám léta volám. Zdaleka nejde totiž jen o potřebu změn systémových, bezpečnostních, finančních či v oblasti personální nebo vzdělávací.

Za zásadní považuji, aby české zdravotnictví vystoupalo v pořadí priorit celé naší země. 

Potřebujeme nové zákony, četné úpravy těch stávajících, modernizaci sítě zdravotnických zařízení, proaktivní systém prevence ale i změnu financování. Je potřeba se kvalitně postarat nejen o pacienty, ale i zdravotníky. Je nezbytné zlepšit péči o veřejné zdraví, spolupracovat více s veřejností i zajistit existenci budoucích generací lékařů a sester. 

Jedině tak budeme připraveni čelit výzvám 21. století a já udělám maximum proto, aby Nemocnice Znojmo byla nejen vlajkovou lodí jihomoravského zdravotnictví, ale i příkladem úspěšné, moderní, dynamicky se rozvíjející regionální nemocnice evropského střihu a institucí zdraví, pomoci a bezpečí nejen pro pacienty či zaměstnance, ale pro všechny obyvatele regionu. 

Proto jsem po dohodě s rodinou, přáteli a kolegy přijal nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky. Ta mne překvapila. Nikdy jsem totiž nebyl ani členem žádné politické strany, natož kariérním politikem či stranickým funkcionářem.

Po ověření si u kolegů – lékařů, kteří zkušenost s působením v senátu již mají a jejich ujištění, že s mým pracovním nasazením by byl výkon tohoto mandátu nejen slučitelný s mým dosavadním působením, ale ve prospěch jak Nemocnice Znojmo, tak celého českého zdravotnictví, jsem se rozhodl, že nabídnu svoje znalosti, životní i profesní zkušenosti, pevný postoj v klíčových otázkách a schopnost dialogu nad způsoby řešení, která zaručí dostatečnou péči o občany našeho regionu nejen v oblasti zdravotnictví.

Zdroj: ANO 2011