Obecně se toto období vymezuje termínem od 1. 11. do 31. 3., ale záleží na okolních přírodních vlivech, hlavně na počasí. Nicméně právě tyto měsíce jsou vhodné pro silné obvodové redukce a kácení stromů.

Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Zdroj: Šumavské zahrady s.r.o.

Ne vždy je nutné hned kácet
V případě, že se má na stromě dělat silná obvodová redukce, měl by tento zásah mít opodstatnění. Nejčastějším důvodem je napadení dřeviny dřevokaznými houbami s rozsáhlou hnilobou, vážné mechanické poškození nebo náhlá změna stavu stromu (např. odlomení části koruny při větru, úder blesku, odumírání periferie koruny aj.). Cílem redukce je primárně snížit těžiště stromu a zmenšit náporovou plochu koruny, na kterou působí vítr.

Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Zdroj: Šumavské zahrady s.r.o.

Nezapomeňte na povolení
Pokud uvažujete o kácení stromu, neměli byste opomenout, že i když strom roste na Vašem pozemku, máte povinnost podat žádost o povolení ke kácení dřevin. Mezi výjimky, kdy není nutné o povolení žádat, patří např. stromy s obvodem kmene do 80 cm – měřeno ve výšce 130 cm, ovocné stromy nebo souvislé keřové porosty o ploše do 40 m2. V případě, že se rozhodnete kácet strom bez povolení ke kácení, který nespadá do kategorie výjimek, můžete dostat pokutu až ve výši 20 000 Kč.

Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Zdroj: Šumavské zahrady s.r.o.

Jdeme kácet strom
Samotné kácení může probíhat několika způsoby. Pokud strom roste na volném prostranství, nebo alespoň v jednom směru od stromu nejsou v dostatečné vzdálenosti žádné překážky, lze strom položit vcelku tzv. směrovým kácením. Pokud je strom příliš velký nebo roste v blízkosti domu či elektrického vedení, musí se kácet postupně, a to buď stromolezeckou technikou, nebo s využitím plošiny. Postupným odřezáváním větví a částí kmene, se dá i velký strom složit na poměrně malý prostor.

Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Zdroj: Šumavské zahrady s.r.o.

Nechte to na nás
Ve svém týmu máme arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů. Pomůžou Vám s přípravou podkladů nutných pro kácení stromu, provedou bezpečně pokácení, větve poštěpkují a zajistí případně i odvoz dřeva nebo frézování pařezu.

Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Společnost Šumavské zahrady s.r.o. má ve svém týmu arboristy – stromolezce, kteří se specializují na ošetřování a kácení rizikových stromů.Zdroj: Šumavské zahrady s.r.o.

Pomůžou Vám i v případě, že stromy nechcete kácet, ale pouze ošetřit (neboli prořezat). Mají ve svém oboru letitou praxi a jsou držiteli certifikátů European Tree Worker a Český certifikovaný arborista. Tyto certifikáty zaručují odbornost a kvalitu prováděných prací.

S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Vaše Šumavské zahrady s.r.o.

https://www.sumavskezahrady.cz/