Zde je vyjádření pěti kandidátů hnutí, mezi nimi MUDr. Ota Staňo kandiduje za hnutí PRO Zdraví a sport do Senátu.

Ing. Pavel Umlauf, MBA

Projektový manažer

lídr kandidátky PRO Zdraví a sport v Chomutově

Zdroj: Pro Zdraví a sport Chomutov

 

Proč jste se rozhodl vynaložit energii do založení nového hnutí v Chomutově, sestavit vlastní kandidátku pro komunální volby a poslat svého kandidáta i do senátních voleb?

Především to je reakce na situaci na zdejší politické scéně, která ovlivňuje stav úrovně kvality života v Chomutově. Mnozí občané města očekávali před čtyřmi lety změnu, která měla nastat po dlouholeté koalici ODS a ČSSD. To, co přišlo po zvolení nového vedení měst, však zdaleka nenaplnilo očekávání natěšených voličů. Byli jsme svědky toho, jak pachuť moci a touha podílet se na utrácení miliardového městského rozpočtu převálcovala většinu volebních slibů a už po pár měsících vládnutí učinila z kamarádů nepřátele. Výsledek je stav např. chomutovské nemocnice nebo chronický nedostatek domovů pro seniory a podobných důvodů bych mohl jmenovat několik. (vice najdete v našem programu hnutí).

S jakými cíli vstupuje vaše hnutí PRO Zdraví a sport do komunálních voleb?

Začít řešit zásadní problémy pro zkvalitnění životní úroveň a bezpečnost všech občanů Chomutova. Připravit a v rámci veřejné diskuse definovat, a pokud možno závazně schválit všemi politickými stranami a hnutími, koncepci v oblasti zdravotnictví, bydlení, sportu, dopravy, kultury, školství a ochrany životního prostředí. Prioritu má pro nás především nemocnice v Chomutově, která je dlouhodobě podfinancována Krajskou zdravotní a. s. Chceme navrátit Chomutovákům dostupnou a kvalitní péči (jak – neustále ovlivňovat Krajskou zdravotní a. s.). V ostatních oblastech chceme být stejně důslední. Žijeme tu s Vámi.

Máte i jiné volební cíle než zdraví a sport?

Ano, např. pro starší generaci budeme usilovat o zvýšení rozsahu a kvality pečovatelských služeb, potřebných pro zajištění jejich důstojného stáří. Dále bychom rádi podpořili bytovou výstavbu takzvaně „startovacích bytů“ za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům. Pro aktivní pohyb bychom rádi podpořili výstavbu multifunkčních hřišť, a to v oblasti sídlišť (např. Březnická, Písečná).

Chomutovské sdružení jste založili letos na jaře a měli jste velmi málo času na přípravu všech potřebných náležitostí. Mnohé překvapí, že máte kompletní kandidátku s 35 jmény.

Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo sdružit směsici lidí - odborníků z pestré palety profesí, jedni s bohatými zkušenostmi, druzí mladší plní energie, bývalí sportovci a dnes trenéři, ti všichni jsou připraveni vynaložit maximální úsilí pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel. Na kandidátce máme také osobnosti známé z veřejného života. Mohu jmenovat např. MUDr. Jiří Kroh - dlouholetý primář dětského oddělení, Ing. Václav Pondělíček - bývalý generální ředitel Povodí Ohře, PharmDr. Josef Umlauf - lékárník nebo MUDr. Hana Nestávalová - lékařka - radiodiagnostička.

Za neméně důležité považuji také to, že nejsme žádné shora řízené politické uskupení, které plní zadání svých šéfů. Nejsme politici a něčí nástroj, jak se dostat k moci, jsme sdružení, jež vzniklo a stále se formuje zcela spontánně ze slušných občanů Chomutova.

Ještě bych zmínil, že v první desítce kandidátů je pouze jeden (radní města), kterého zaměstnává státní správa. Ostatní kandidáti pracují pro soukromou sféru.

 

 

MUDr. Ota Staňo

Ortoped, bývalý primář oddělení Nemocnice Chomutov

Zdroj: Pro Zdraví a sport Chomutov

 

Lékař Ota Staňo kandiduje do městského zastupitelstva za hnutí PRO Zdraví a sport, které ho navíc vybralo za svého kandidáta do Senátu ve volebním obvodu Chomutov. Jedním z hlavních cílů, které chce prosadit je, aby Nemocnice Chomutov do pěti let zmodernizovala a nabídla odpovídající podmínky jak pro klienty, tak personál, a tak opět nabyla důvěru obyvatel spádové oblasti.

Ve zdravotnictví pracujete dlouhá léta, co vám nejvíc vadilo v oboru?

Pracoval jsem v nemocnici 36 let, z toho 20 let ve funkci primáře na chomutovské ortopedii, a zásadně jsem kritizoval to, že se někteří manažeři drželi heslem, každý je nahraditelný, a běžně nechali odejít erudované lékaře a diplomované sestry, které nakonec končily v úplně jiném obor. Je nás na kandidátce hnutí PRO Zdraví a sport osm zdravotníků, z toho šest lékařů, což je síla, která může úspěšně tlačit na vedení města, aby se o řešení problémů ve zdravotnictví víc staralo.

Je dobře, že se kumuluje funkce zastupitele s postem senátora?

Určitě. Je to nejlepší způsob pro zajištění kontaktu s místem, které senátor zastupuje. Z obou míst bych chtěl prosazovat, aby došlo k právnímu a ekonomickému osamostatnění Nemocnice Chomutov. Něco podobného v rámci sdružení nemocnic úspěšně funguje v jižních Čechách. Myslím, že je to jedna z cest, jak naši nemocnici vymanit ze zaostalosti. Když se podíváte na investice Krajské zdravotní v roce 2017, tak zjistíte, že například do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem šlo 50 milionů korun, do Teplické 20, ale do chomutovské, kde bylo za posledních 10 let zrušeno šest oddělení, pouze dva miliony korun. Nemocnice ztrácí dobrou pověst, kterou bude těžko získávat zpět. Věřím, že občané vnímají stav nemocnice jako problémovou záležitost a ve volbách to potvrdí tím, že nám dají svůj hlas.

Pokud uspějete, budete pracovat naplno?

Určitě budu pracovat naplno, ale protože mám nyní dva a půl dne ortopedickou ambulanci v Chomutově, Lounech a Žatci, a ortopedů je nedostatek, nechci pacienty opustit a pracoviště zachovám.

 

 

Mgr. Ing. Vlastimil Němec

Advokát se zaměřením na trestní právo

Zdroj: Pro Zdraví a sport Chomutov

 

Vystudoval v Plzni Fakultu strojní, obor materiálové inženýrství, strojírenská metalurgie, oboru se však nevěnoval, a protože inklinoval k ozbrojeným složkám, začal po skončení základní vojenské služby pracovat jako asistent při Úřadu vyšetřování Policie ČR. K nové profesi vystudoval opět v Plzni Právnickou fakultu, úspěšně složil advokátské zkoušky a od roku 2000 je samostatným advokátem s vlastní kanceláří zaměstnávající šest kolegů.

Díky své odbornosti po vás mohla sáhnout kterákoliv politická strana, proč jste vzal nabídku hnutí PRO Zdraví a sport?

Už od mládí jsem pravicově motivovaný člověk, což jsem zdědil po svém otci sedlákovi, kterému po válce byl odebrán veškerý majetek. Na druhou stranu dokážu komunikovat i s lidmi z celého politického spektra, naslouchat jim, ale to neznamená, že se jejich názorům podřídím. Vychází to z mé profese, nepodlehnout žádné autoritě. To, že jsem přijal nabídku hnutí PRO Zdraví a sport, vychází z principu celoživotního sportování. Od malička jsem závodně plaval a lyžoval, pak krátce hrál fotbal, ale spíš inklinoval k individuálním sportům, především těm bojovým, od roku 1990 se věnuji hlavně karate. Pro hnutí mě získal Pavel Umlauf, kterého znám dlouhá léta právě od sportu, konkrétně od lyžování, kterému se věnuji s celou rodinou, manželkou Radkou a dcerou Victorií. Zaujali mně ambice, s kterými hnutí vstupuje do politiky.

Pokud získáte dostatek hlasů či preferencí a stanete se zastupitelem, co byste chtěl do tohoto orgánu vnést?

Jsem tvrdohlavý člověk, který když něco slíbí, tak se snaží to také splnit. Chtěl bych, aby Chomutov žil právně, a to myslím zcela vážně. Nad některými kroky, které se v minulosti provedly na radnici, nemohu zavírat oči ani ústa. V posledním volebním období mi v zastupitelstvu chyběl člověk, na kterého by se lidé mohli s důvěrou obracet. Pokud mi to bude umožněno, pak toto prázdné místo zaplním a budu lidem v rámci možností odpovídat a pomáhat.

 

 

Ing. Bc. Václav Kohout, CSc., MBA

Vysokoškolský pedagog

Zdroj: Pro Zdraví a sport Chomutov

 

Absolvoval Střední zemědělskou technickou školu v Kadani a VŠ zemědělskou v Praze, kde obhájil titul kandidáta zemědělských a lesnických věd. Po vojně pracoval 15 let jako pedagog na SZTŠ v Kadani, v roce 1991 se stal ředitelem nově vznikajícího Školského úřadu pro okres Chomutov, 10 let působil ve funkci ředitele Obchodní akademie v Chomutově. V roce 2009 přešel na studijní středisko VŠ finanční a správní v Mostě, kde působí dosud, především jako projektový expert a manažer realizace projektů.

Školství je vaší doménou, lze z nabytých zkušeností odvodit některá pozitiva platná pro současnost?

Prošel jsem za 33 let všemi úrovněmi školství, a protože mne práce baví, tak jsem vždy dobře vycházel s kolegy i žáky, u kterých to bylo obdobné, a pokud jsem to mohl ovlivnit, tak jsem vytvářel podmínky pro to, aby mohli být co nejlepší. Na bilancování ještě nemám čas a na vyjmenování všech kolegů a žáků, které bych chtěl pozdravit, není v tištěné podobě rozhovoru dost prostoru.

Co vás vedlo ke kroku vstoupit do komunální politiky a čím vás hnutí PRO Zdraví a sport oslovilo?

V rámci programového prohlášení hnutí je pro mne prioritou prosazení odbornosti do řízení, jak státu, tak i obcí, protože všudy deklarovaná demokracie není řešením žádného konkrétního problému. V obecné rovině je to jen prosazení názoru většiny, bez ohledu na jeho kvalitu. A v případě zastupitelské demokracie to může být názor, či spíše zájem, jen několika jednotlivců na úkor všech ostatních. Optimálním řešením pro demokracii je souběh odbornosti a odpovědnosti u těch, kteří rozhodují. Jistým kritériem kvality řízení je i vztah zástupců momentální většiny k zástupcům menšiny.

Všichni víme, že české školství je ve špatném stavu, máte recept, co by se ve městě v oblasti školství a vzdělávání mělo změnit?

Pokud se ptáte na to, co by se mohlo ve školství změnit, aniž by to vyžadovalo další finance, pak je to prioritně soustředění na to, k čemu jsou jednotlivé školy určeny, zbytečně nepřebírat funkce školských zřízení, důrazně vyžadovat kázeň a úctu, nejen u žáků, ale i učitelů a rodičů. Pečovat o interiér i exteriér školních budov tak, aby již svým vzhledem prezentovaly význam vzdělávání, kterým se všichni ohánějí.

 

 

MUDr. Jiří Kroh

Primář dětského oddělení Nemocnice Chomutov

Zdroj: Pro Zdraví a sport Chomutov

 

Do chomutovské nemocnice přišel hned po skončení lékařské fakulty, tehdy si myslel, že to bude zkušebně na dva roky. Nakonec tu zůstal do dneška. Stal se takovým inventářem nemocnice a může nejlépe posuzovat její vývoj a také prosazovat to, co by se ve zdravotnictví mělo v Chomutově zlepšit.

Pracoval jste už někdy v obecním zastupitelstvu, a pokud ano, kdo vás oslovil tentokrát?

V chomutovském zastupitelstvu jsem pracoval jedno volební období po roce 1989, ale protože se mi nepodařilo skloubit politiku s odborností, musel jsem funkci předat. Tentokrát mě získali kolegové z oboru, jako je bývalý primář ortopedie MUDr. Staňo, kterého osobně podporuji ve volbě senátora za Chomutovsko, a hlavně bratři Umlaufové.

Čím chcete přispět do práce zastupitelstva?

Myslím si, že zdravotnictví bylo v chomutovském zastupitelstvu Popelkou. Víc než zdravotnictví město podporuje některé aktivity, které přinášejí prospěch jen úzké skupině lidí. Nemyslím si, abychom měli suplovat úlohu majitele nemocnice, ale určitě by jí pomohlo k modernizaci interiéru sponzorství. Pokud uspějeme ve volbách, budeme prosazovat větší tlak na Krajskou zdravotní, aby konečně zmodernizovala staré pavilony. Nestěžujeme si na přístrojové vybavení, ale některé interiéry se od doby, co byla nemocnice postavena, nezměnily.

Zanedbané prostory můžou hrát velkou roli nejen ve spokojenosti klientů, ale také personálu. Jak si stojí vaše oddělení v obsazenosti personálem?

Práce s dětmi vyžaduje maximální nasazení a nedostatečnost prostředí se snažíme kompenzovat empatií a láskou k našim malým pacientům. Mohu s hrdostí říci, že na dětském oddělení jsme jeden tým. Vysoká kultura vzájemných vztahů a profesionálního přístupu všech lidí na pracovišti ovlivňuje zájem u nás na oddělení pracovat. Důkazem je nástup mladých lékařek, jedna se bude vracet z mateřské dovolené a další zkušená přichází z jiné nemocnice. I přesto mám obavy, že současný stav nemocnice může v budoucnu negativně ovlivnit chod dětského oddělení.