1. Filtry cigaret nejsou z papíru

O filtrech si kuřáci velmi často myslí, že jsou z papíru nebo bavlny, a proto se v přírodě, na ulici či ve vodě snadno rozloží. To ale není pravda – jsou vyrobeny z plastu - acetátu celulózy a v přírodním prostředí přetrvávají až patnáct let. Během této doby se pomalu rozpadají na škodlivé mikroplasty. Nedopalky patří do odpadkových košů nebo popelníků, protože jsou ve skutečnosti součástí směných odpadů.

2. Nedopalky jsou nejčastěji odhazovaným odpadkem

Početně na kusy představují přes 70 % všech volně odhozených odpadů v ulicích, veřejných prostranstvích, v parcích. Jejich hmotnost je ale nízká, tvoří deset procent množství odhozenýchodpadků (littering). Nejčastější místo výskytu jsou zastávky MHD a prostranství před kulturním a veřejnými institucemi.

3. Mimo koš nebo  na ulici odhazují nedopalky nejčastěji mladí lidé (18-24 let) nebo lidé s nižším vzděláním

V průzkumu společnosti NEVAJGLUJ a.s.  celkem 7 % respondentů uvedlo, že odhazují nedopalky venku, hlavně když není nikde dostupný odpadkový koš, nebo není dostatečně blízko.

4. Nedopalek nepatří do kanálu

Nedopalek odhozený do kanálu se s odpadními vodami dostane do čistírny odpadních vod. Škodlivé látky, které si v sobě nese, se postupně uvolňují a zpomalují proces čištění vod. Rozmočené nedopalky a jejich filtry se stanou součástí čistírenských kalů, jež se často využívají jako hnojivo na zemědělské půdě. Mikroplasty z rozpadajících se filtrů tak mají volnou cestu až do potravin.

5. Obce mají nárok na příspěvek na úklid veřejných prostranství

Pokud obce uzavřou se společností NEVAJGLUJ a.s. smlouvu o úhradě nákladů na úklid, získají každoročně finanční příspěvek, který jim náleží ze zákona o jednorázových plastech. Za rok 2023 bude mezi 540 zasmluvněných obcí rozděleno téměř 29 milionů korun. Kolektivní systém NEVAJGLUJ, a. s., přispívá obcím na základě smlouvy na úklid nedopalků na veřejných prostranstvích a také provádí „antilitteringovou“ osvětu.