Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Dvacátý první ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín pořádá klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce probíhá za podpory Vinařského fondu. Zakladatelem jediné soutěžní přehlídky vín v Moravskoslezském kraji byl guru českého a moravského vinařství prof. Vilém Kraus.

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Vinaři z Čech a Moravy spolu s dovozci vín ze zahraničí nominovali do letošního ročníku Cuvée Ostrava v šesti soutěžních kategoriích 136 soutěžních vzorků: 32 bílých vín suchých (kategorie A1), 28 bílých vín polosuchých a polosladkých (A2), 45 vín červených (B), 10 vín růžových (C), 16 vín šumivých a perlivých (D) a 5 vín sladkých (E). Celkem byla do soutěže přihlášena vína osmi zemí: Česká republika (106 vín), Slovensko (10), Francie (6), Bulharsko a Dánsko (obojí 4), Španělsko, Rakousko a Jižní Afrika (vždy 2). Vína, která splnila statut soutěže, byla dne 17. dubna 2023 hodnocena pod odbornou garancí Národního vinařského centra ve Valticích. Hodnotilo se stobodovou stupnicí v souladu s kritérii definovanými Národními standardy certifikovaných soutěží vín v České republice. Vína se ziskem 90 bodů a více byla oceněna Velkou zlatou medailí, vína mezi 87 a 89,99 body Zlatou medailí a vína mezi 84 až 86,99 body Stříbrnou medailí. Organizátoři se zavázali neudělovat Bronzové medaile.

Zdroj: Youtube

Trojice odborných komisí pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka DrSc., Prof. Ing. Josefa Balíka PhD. a Martina Prokeše PhD. udělila 7 velkých zlatých, 21 zlatých a 71 stříbrných medailí. Moravská vína obdržela 5 velkých zlatých, 14 zlatých a 53 stříbrných medailí. Ze zahraničních účastníků uspěla nejčastěji vína ze Slovenska (2 zlaté, 5 stříbrných), Francie (3 zlaté, 3 stříbrné), Bulharska (2 zlaté, 2 stříbrné), následovalo Dánsko (4 stříbrné), Španělsko, Jižní Afrika (obojí 1 velká zlatá, 1 stříbrná) a Rakousko (2 stříbrné).

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.Výstava vín Cuvée Ostrava se uskuteční dne 4. května 2023 v prostorách Zámku Zábřeh v Ostravě. Pomyslné medaile a tituly šampiónů udělí Komise veřejnosti, což umožní vinařům a dovozcům vín porovnat názory odborníků a milovníků vín. Organizátoři Cenou Jaroslava Kozla v podobě díla skláře Ricarda Hoineffa připomenou vloni zesnulého jihomoravského vínobuditele, bez něhož by soutěž Cuvée Ostrava nikdy nevznikla.  Doprovodný program pro veřejnost zahájí v 17 hod. prof. Fedor Malík tradiční řízenou degustací „Slovenská vína o páté“. Současně bude za doprovodu cimbálové muziky Friš zpřístupněna výstava vín s možností volné ochutnávky nejen soutěžních vzorků, ale také odrůdových vín přítomných moravských vinařů a dovozců zahraničních vín. Doprovodný program výstavy vín pro veřejnost završí od 20 hod. Tomáš Dominec a jeho prezentace „Vína Francie pošesté“.

Zdroj: Klub Amatérských Hodnotitelů Alkoholických Nápojů (K.A.H.A.N.), z.s.

Neskromným cílem organizátorů Cuvée Ostrava je renesance dobrého jména kupáží v očích veřejnosti a návrat kvalitního cuvée na přední místa nabídky českých a moravských vinařů, podobně jako v jiných vinařsky vyspělých zemích. Slovy duchovního otce soutěže prof. Viléma Krause: „Není cuvée jako cuvée“.

Kontakt: MUDr. Martin Křístek, +420 603 240 661, info@cuvee.cz, www.cuvee.cz