Nejmodernější metodou používanou k léčbě rakoviny prostaty je protonová terapie. Účinnost léčby je 97 % a při včasném záchytu onemocnění ji v pražském Protonovém centru dokáží léčit v pouhých 5 dnech oproti standardním 40 dnům běžnou radioterapií nebo dlouhé rekonvalescenci v případě operace PT ale především snižuje nežádoucí vedlejší účinky na minimum. Riziko impotence či inkontinence je u protonové léčby prakticky nulové a kvalita života je tak zachována i po léčbě.


VZP z důvodu vysokého výskytu rakoviny prostaty připravuje kampaň, která má k preventivnímu vyšetření přivést muže z rizikové skupiny 55 – 60 let. PTC však nespoléhá pouze na nárazové aktivity a prevenci podporuje neustále. Vždyť každý den je diagnostikována rakovina prostaty skoro u 25 Čechů. PTC pro muže dokonce zřídilo i nejmodernější urologickou ambulanci, ve které ordinují přední čeští urologové. Objednat se může každý, kdo má o preventivní prohlídku zájem.

Odbornící v Protonovém centru mají k dispozici nejmodernější vybavení.


Řada mužů je vystavena rozhodnutí, zda vůbec do léčby jít, když ještě hodnota PSA není významně vysoká a riskovat pleny a impotenci, když to není úplně nevyhnutelné.


Aby nemuseli čeští muži toto dilema řešit a mohli zvolit účinnou léčbu s minimálním rizikem, nabídlo protonové centrum českým zdravotním pojišťovnám cenu, která je srovnatelná s cenou běžné radioterapie. Cena je 340.000 korun, včetně diagnostiky, za léčbu časného stadia rakoviny prostaty oproti 380.000 korun, bez diagnostiky, běžnou radioterapií. Navíc většina pacientů je protony ozařována jen 5 dnů. Cena za protonovou léčbu se vyplatí i z hlediska snížení výdajů na nemocenskou, nákladů spojených s minimalizací nežádoucího poškození a tedy dlouhodobých léčebných výdajů.


 Na české pacienty zatím pamatují a nabídku akceptovaly české zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Svým klientům protonovou léčbu rakoviny prostaty hradí i největší slovenské pojišťovny Dovera i slovenská obdoba VZP Všeobecná zdravotná pojisťovňa.

PTC se stará o své pacienty s nejmodernějším vybavením a svými specialisty.

VZP má nyní příležitost nově diagnostikovaným mužům, které zachytí v rámci chystané preventivní kampaně, ušetřit dilema léčba vs. kvalita života a otevřít jim dveře k šetrné a účinné léčbě, která stojí míň než současně používané metody a přináší nesrovnatelně víc – život bez omezení.


Protonová léčba je hrazená léčba ze zákona. Právě díky výsledkům léčby ve světě i v České republice, byla zařazena do novely zákona o zdravotním pojištění, která začala platit 1.9.2015.
Pro zájemce, kteří chtějí podrobně poznat různé možnosti a úskalí při léčbě rakoviny prostaty z pohledu pacienta, jsme pro Vás přeložili knihu amerického lékaře Protonoví bojovníci. Je k dispozici zdarma na našem webu www.PTC.cz