Prosazení změny územního plánu, které by umožnilo soukromému investorovi postavit tři 200 m vysoké větrné elektrárny jen 580-750 m od obydlí ve Studené Loučce a Bušíně vyvolalo pozdvižení. U místních, jak jinak. Část těch, kterých se to fakticky nedotkne a kteří o tom „jen“ rozhodují, v tom zatím problém nevidí. Finanční benefit pro město je lákavý, byť zkušenosti, například z nedalekého Maletína, ukazují i něco jiného.

Místní obyvatelé si však kladou otázky. Jak je možné, že je zamítnuta stavba garáže u domu ve Studené Loučce s třístránkovým zdůvodněním o narušení rázu vesnice? Citujme ze zamítavého stanoviska Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice: „Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví.“ Zakrátko chce vedení města měnit územní plán chránící toto území a umožnit výstavbu větrných elektráren „patřících k těm největším v Evropě“? Najednou to problém není?

Zdroj: Matouš Konečný

Zarážející je i samotný postup města. Na jednání 17.4. měli zastupitelé odsouhlasit záměr změny územního plánu, přitom investor podal žádost jen dva dny předtím. Žádné konkrétní podklady, místní se to téměř nedozví. Nakonec se podaří na protinávrh jednoho ze zastupitelů odsouhlasit jen zpracování podkladů, ne souhlas se záměrem. Pan starosta vyzve místní ke konstruktivní diskuzi. Zato z jeho strany a ze strany některých jeho nejbližších zazní až obskurní nekonstruktivní názory: ve studii kraje z r. 2018 se jedná o lokalitu určenou k výstavbě VTE  (nejedná, pan starosta se odvolává na sousední lokalitu Žipotín-Maletín, kde lze podle studie případně dostavět další VTE, ale není žádoucí toto území rozšiřovat či vytvářet další), jedná se  o veřejný zájem (nejedná, jedná se obchodní záměr soukromého investora), jak si chcete stěžovat na hluk, když už tam máte rychlostní komunikaci, přes kterou to neuslyšíte (demagogie, místní už desetiletí čekají jako na zázrak, až je dálnice budovaná v jiném koridoru konečně hluku zbaví), buďte solidární s potřebami Mohelnice, pod kterou patříte (falešná solidarita, vy budete žít pod větrníky, my budeme mít energii pro sportoviště ve městě a dáme vám trošku na provoz vaší veřejné budovy). To není konstruktivní dialog, ostatně stačí si přehrát záznam z jednání 12. zastupitelstva na stránkách města.

Podle názorů místních obyvatel nebylo vedení města zvoleno, aby hájilo zájmy soukromého investora na úkor zájmů jejich. A už vůbec ne, aby podporovalo devastaci své místní části. Studená Loučka je v územním plánu popsána jako prostor „kde je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu“ a „výhledově by mělo dojít k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny“.  Prostě se to z územního plánu vygumuje? Místní jsou také přesvědčeni, že úkolem vedení města není spasit svět výstavbou VTE na úkor zničení prostředí, ve kterém lidé žijí své každodenní životy a které lze jako obytné dále rozvíjet. Ne, nejsme proti obnovitelným zdrojům, ale nelze vyrážet klín klínem a spoléhat se na to, že ti malí se neubrání.

Zdroj: Matouš Konečný

Obyvatelé Studené Loučky, Bukové a Bušína udělají vše zákonné pro to, aby realizaci záměru v těsné blízkosti svých domovů a rekreačních objektů zabránili. Svůj nesouhlas vyjádřili při osobním jednání s panem starostou, písemným stanoviskem osadního výboru, účastí na jednání zastupitelstva, otevřeným dopisem vedení města a aktuálně sběrem podpisů pod svou petici. Bude-li to nezbytné, jsou připraveni vyvolat i místní referendum, soudně napadnout případnou změnu územního plánu i povolování celé stavby. Je to však nutné?

Objevily se dokonce názory, že pokud by to současné zákony umožňovaly, Studená Loučka by se měla od města Mohelnice odtrhnout. Na to ale nemá dostatečný počet obyvatel. Budeme dále argumentovat a věřit, že vedení města nakonec porozumí svým občanům, změnu územního plánu neodsouhlasí, a naopak udělá vše pro to, aby výstavbě zabránilo. Chceme věřit, že většina zastupitelů rozhodne moudře a bude se dívat dále než jen do konce volebního období. To sice skončí, zato devastace krajinného rázu a místa k žití by tu po nich zůstala přinejmenším desítky let, ne-li natrvalo.

Osadní výbor a obyvatelé místní části Studená Loučka a jejích osad Buková a Bušín