Po několika týdnech, během nichž byl provoz zdravotnických zařízení kvůli šířící se epidemii koronaviru omezen, dochází k postupnému obnovování jejich činnosti. K poskytování plánované péče se rovněž vrací Nemocnice Na Františku, která je předním českým pracovištěm pro chirurgickou léčbu karcinomu prsu i celé řady dalších onemocnění.

Pacienti, kteří čekají na neakutní chirurgické, ortopedické a plastické operace, jež mají podstoupit v Nemocnici Na Františku, se brzy dočkají. Odoperováni mohou být v nejbližších dnech. „Začínáme provádět například odložené artroskopie, náhrady kolenních a kyčelních kloubů, laparoskopické operace žlučníku a břišních kýl, hemoroidů či plasticko-chirurgické výkony, k nimž patří mimo jiné rekonstrukce prsů po prodělaném nádorovém onemocnění,“ řekl ředitel Nemocnice Na Františku a primář chirurgického oddělení David Erhart.

„Pokud pacienti nemají v současné době možnost zajistit si předoperační vyšetření u svého praktického lékaře nebo internisty, mohou využít naši příjmovou interní ambulanci,“ dodal.

Otevření ambulancí specialistů
K běžnému provozu za specifických podmínek se vracejí také odborné ambulance a poradny. „V dosavadním omezeném provozu jsme přijímali pouze pacienty, jejichž zdravotní stav vyžadoval neodkladné vyšetření a léčbu. Nyní se k nám ale mohou opět objednávat nemocní s chronickými obtížemi či lidé s žádankami na vyšetření od svých ošetřujících lékařů,“ uvedl náměstek ředitele pro léčebně-preventivní péči a primář interního oddělení Rudolf Špaček.

Bezpečnost pacientů
Špaček zároveň zdůraznil, že se lidé nemusejí návštěvy nemocnice obávat. Naopak zbytečné odkládání lékařské péče může vést k závažným zdravotním komplikacím. „V naší nemocnici důsledně dbáme na dodržování všech protiepidemických opatření. Pacienty na vyšetření objednáváme v delších časových intervalech, aby se v čekárnách co nejméně potkávali. Pravidelně také dezinfikujeme všechny prostory nemocnice a naši zaměstnanci i pacienti jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. Každý pacient před přijetím na lůžko je navíc testován na koronavirus,“ vysvětlil.

Široké spektrum péče
Nemocnice Na Františku, která sídlí v centru Prahy, poskytuje vysoce odbornou zdravotní péči pacientům z Česka i zahraničí s problémy chirurgického, ortopedického či interního charakteru a onkologickým pacientům s rakovinou prsu, tlustého střeva a endoskopicky řešitelnou rakovinou močového měchýře. Seznam specializovaných ambulancí a poraden s kontakty naleznete na www.nnfp.cz.