Nebavíme se však o tuneláři, který razí tunely, štoly, chodby, hloubí jámy a vystrojuje je železobetonovou, ocelovou nebo dřevěnou výztuží. Řeč je o specialistovi, který stojí v první fázi celého procesu výstavby tunelu a řeší vypracování projektu stavby. Takového pracovníka nazýváme projektantem – tunelářem, geotechnikem, a na starost má komplexní zajištění, řízení a organizaci úkolů v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb.

A jak vypadá jeden pracovní den takového projektanta? Je plný výkresů, modelů a výpočtů. Většinou má na starost více projektů najednou a každý z nich má daný termín odevzdání. Jeho práce tudíž vyžaduje především zodpovědnost za svěřené projekty, samostatnost a skvělý time management. Připravuje například podklady pro rozpočtáře pro soupis prací, píše technické zprávy nebo zpracovává statistický rozpočet. Úzce spolupracuje s konstruktérem, který tvoří výkresy. Důležité je si vše dobře naplánovat, zajistit podklady pro svou práci a mít včas připravené výstupy pro další kolegy, kteří se na projektu podílí. Práce na projektu je spoluprací celého týmu, který je tvořený odborníky různých profesí napříč firmou či externisty z jiných firem. Samozřejmostí jsou četná jednání o projektu, ať už ta interní v rámci firmy, nebo ta s investorem, zhotovitelem či dodavatelem. Projekt, který se dostane do fáze realizace, má stanovené kontrolní dny, ve které projektant pravidelně vyjíždí na stavbu. Výhoda tunelařiny oproti jiným oborům je, že i v zimě se schováte před zimou a deštěm. Na druhou stranu nutno říci, že se staví po celý rok bez zimní přestávky. Stavba nespí, ani když sněží.

Je to bezesporu zajímavá práce, díky které člověk začne vnímat prostředí kolem sebe úplně z jiné perspektivy. Není to jen práce za počítačem, jak by se na první pohled mohlo zdát. V rámci této činnosti se člověk pohybuje i v terénu, kde může pozorovat, jak se zhmotňují jeho myšlenky a vznikají díla, která byla na počátku pouze čárami na papíře.

„Zajímavé je stavby projektovat, přemýšlet nad tím, jaké řešení bude nejvhodnější z hlediska uživatelského i dopadu na životní prostředí. Ať je to dálniční tunel, nebo rekonstrukce kamenných tunelů na železnici. Výzva byla třeba projektovat metro. Dostanete se na místa, kam se běžně člověk nedostane. Ať už během stavby nebo i do provozu na prohlídky. Při práci na realizační dokumentaci nebo při vykonávání autorizovaného dozoru jsem také často v terénu. Průměrně se na stavbu podívám alespoň jednou do týdne, dle potřeby stavby. Rovněž je nezbytné kontrolovat průběh stavby dle plánu, a k tomu slouží kontrolní dny," říká Ing. Martin Kyselák, vedoucí skupiny Tunely a geotechnika ve společnosti Valbek, spol. s r.o.

Společnost VALBEK je projekční kancelář se sídlem v Liberci. Zaměřuje se na projektování pozemních komunikací, mostů, tunelů, kolejové dopravy, vodohospodářských i pozemních staveb. Kromě projekční činnosti poskytují i služby v oblasti vizualizace staveb, inženýringu, geodézii a dalších příbuzných oborech.

„Valbek je jedna z předních projekčních kanceláří v České republice. Zpracovává zakázky drobné i zakázky celonárodního významu. A přes to si zachovává rodinné prostředí, kde se lidé znají a mohou si věřit,“ popisuje Martin a dodává, že „výhodou Valbeku je její nastavení firemní kultury a rodinného prostředí, které je tu zakořeněné dlouhodobě od vedení společnosti a zůstává i při obměně lidí ve firmě. Dále oceňuji, že se jednotliví vedoucí, a i vedení firmy se za své lidi postaví. Pracovní prostředí je vstřícné, pohodové, rodinné a odborně ve své profesi zdatné.“

Jak se stát projektantem tunelů? Nejprve musíte vystudovat obor Stavební inženýr projektant, v rámci kterého si pak můžete vybrat zaměření, kromě tunelů jsou to např. mosty, silnice nebo železnice. „Projektantů silnic, mostů a pozemního stavitelství je mnoho. Původně jsem studoval dopravní stavby.  Když se naskytla při studiu VŠ možnost profilovat se do úzkého exkluzivního oboru geotechniků – tunelářů, ta myšlenka mě nadchla. Pracovat na projektech výjimečných a zajímavých. Přeci jen tento obor úzce spolupracuje s celou stavařinou, a navíc přináší dobrodružství v podobě nevyzpytatelné geologie a podzemí,“ doplňuje Martin, který pracuje ve Valbeku už od roku 2009.

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že počet absolventů vysokých škol v oboru Stavebnictví a stavební inženýrství dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2008 jsme měli v České republice 1 927 absolventů tohoto oboru, v loňském roce dokončilo své studium pouze 1 250 studentů. Většina z nich se pak specializuje na silnice a mosty. Není divu, že o absolventy tohoto oboru, a zvláště pak o ty se specializací na tunely, je na pracovním trhu velký zájem.

I ve Valbeku momentálně sháníme projektanty a konstruktéry tunelů a geotechnických konstrukcí. Na kariérních stránkách valbekjob.cz naleznete veškeré volné pozice, které nyní obsazujeme. Kromě toho se tam dozvíte více o firemní kultuře a životě v naší společnosti.

A pokud Vás téma projektování a realizace staveb zaujalo, více článků najdete na valbekstory.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány rozhovory se zaměstnanci i odborníky mimo organizaci, články o zajímavých stavbách, projektech i další informace z oblasti stavebnictví.

Zdroj: VALBEK-EU, a.s.