Nelichotivé statistiky pak ještě více vyniknou při přepočtu nehod na počet obyvatel, kdy je Ústecký kraj s 2 531 nehodami na 100 tisíc obyvatel společně s Prahou (2 532 nehod na 100 tisíc obyvatel) nejhorší v rámci celé České republiky. Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Při přepočtu nehod na rozlohu kraje je Ústecký kraj mezi jednotlivými kraji (mimo hlavní město Prahu) nejhorší v rámci celé ČR, a to s 379 nehodami na 100 km2 během posledních let. Při přepočtu na délku silniční sítě je v mezikrajském srovnání Ústecký kraj na druhém nejhorším místě za Moravskoslezským krajem, a to se 477 nehodami na 100 km silniční sítě. Jinými slovy – co kilometr, to téměř 5 dopravních nehod během posledních dvou let.

Počtem nehod jednoznačně dominuje okres Ústí nad Labem

Z hlediska celkového počtu nehod v Ústeckém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do pololetí 2023 došlo k největšímu počtu karambolů v okrese Ústí nad Labem (celkem 25 097 nehod). S poměrně velkým odstupem následuje okres Chomutov (18 194 nehod) a dále pak okresy Litoměřice (17 833 nehod), Teplice (17 759 nehod), Děčín (17 344 nehod), Louny (16 020 nehod) a okres Most (13 984 nehod), kde se ve srovnání s okresem Ústí nad Labem stalo za stejné období jen o něco málo více než polovina dopravních nehod.

Počet nehod v okresech Ústeckého kraje za období od roku 2010 do poloviny roku 2023

Zdroj: Portál nehod

Silnice v Ústeckém kraji: příčinou nehod je často bezohledná a rychlá jízda

„Jednotlivé kraje můžeme porovnávat podle dat získaných od Policie ČR a pojišťoven. Například Ústecký kraj je třetí nejbezpečnější, pokud jde o střety se zvěří. Naopak je ale třetí nejhorší v přepočtu na absolutní počet nehod. Hned po Praze zde vyniká přestupek nedání přednosti v jízdě a nešvarem je zde rovněž rychlá jízda,“ upozorňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, jež provozuje Portál nehod.

Podobné příčiny související se způsobem jízdy ze strany řidičů pak stojí také za desítkou nejrizikovějších lokalit dopravních nehod v Ústeckém kraji:

Na prvním místě je křižovatka ulic Předmostí a Přístavní v Ústí nad Labem s 66 nehodami a 22 zraněnými, kde nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem často vede k nehodám s celkovými škodami dosahujícími 8 milionů Kč.

Druhé nejrizikovější místo se také nachází v Ústí nad Labem, na křižovatce Masarykova, Brněnská a Pařížská. Zde došlo ke 48 nehodám s 23 zraněnými, přičemž hlavní příčinou bývá nerespektování značky „Stůj, dej přednost v jízdě“. Celková výše způsobených škod dosáhla 4 miliony Kč.

Okres Chomutov, Březno u Chomutova, zejména oblouk silnice II/568, je třetím nejrizikovějším místem se 40 nehodami, 12 zraněními a jedním smrtelným případem, kde ale často dochází k nehodovým situacím nezaviněným řidičem. Následné škody přesáhly 4 miliony Kč.

V okrese Litoměřice, v Lukavci, na mimoúrovňové křižovatce dálnice D8 a silnice II/247, se událo 32 nehod, při nichž utrpělo zranění 18 osob a došlo ke dvěma úmrtím. Zde bývá příčinou nepozornost řidičů, což vyústilo ve škody za více než 11 milionů Kč.

Další nebezpečná místa zahrnují rovněž v okrese Litoměřice křižovatku v Doksanech, kde se kříží dálnice D8 se silnicemi II/608 a II/118, a to s 31 nehodami a 25 zraněnými. Častou příčinou je nerespektování značky „Dej přednost v jízdě“, což mělo za následek škody v hodnotě 11 milionů Kč.

Na silnici Havířská v Ústí nad Labem u areálu Eurowag došlo k 30 nehodám a 13 zraněním, přičemž řidiči se často nevěnovali řízení. Celková způsobená škoda činila 8 milionů Kč.

V Teplicích, u světelné křižovatky Masarykova a U Vlastního krbu, se událo 29 nehod, z nichž 11 skončilo zraněním, nejčastěji kvůli nedání přednosti chodci, s celkovými škodami téměř 5 milionů Kč.

V Mostě pak světelná křižovatka ulic Budovatelů, F. Halase a dalších byla místem 26 nehod s 16 zraněnými, většinou kvůli problémům s odbočováním vlevo, což vedlo ke škodám za více než 2 miliony Kč.

Dále v okrese Děčín, v Rumburku na okružní křižovatce silnic I/9 a II/263, se stalo 26 nehod s 12 zraněnými, kde nedodržení bezpečné vzdálenosti často způsobovalo problémy, se škodami dosahujícími více než 2,5 milionu Kč.

A konečně, rovněž v okrese Děčín, v Jiřetíně pod Jedlovou na lesním úseku silnice I/9, bylo zaznamenáno 18 nehod s 11 zraněnými, přičemž nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky bylo hlavní příčinou, což vedlo k škodám přesahujícím 7 milionů Kč.

V Ústí nad Labem proběhla regionální konference právě s cílem prevence dopravních nehod

Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje 10. října 2023. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovější míst na cestách Ústeckého kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem ústecké konference bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“