Kdysi nevelká vesnička, později jedna z nejprůmyslovějších lokalit v Rakousko-Uhersku, povýšená roku 1908 na město a industriální čtvrť Ostravy. Tím vším v průběhu takřka sedmi století svých dějin byly a jsou Vítkovice. Současný starosta Richard Čermák (Ostravak, hnutí občanů) se zde narodil teprve před třiceti osmi lety. Má to tady velmi rád a jeho prioritou je, aby přesvědčil také ostatní, že Vítkovice jsou skvělé místo pro život.

starosta městského obvodu Ostrava-Vítkovice Richard Čermákstarosta městského obvodu Ostrava-Vítkovice Richard ČermákZdroj: Ostravak

Na konci 18. století ve Vítkovicích žilo 157 obyvatel. Rozmachem průmyslu zde byly vybudovány dělnické kolonie, které poskytly střechu nad hlavou dělníkům místní huti a jejich rodinám. Domy měly netradiční „červenou“ architekturu. Dodnes se můžeme ve Vítkovicích kochat domy a radnicí z režného zdiva. „V posledních letech dochází k revitalizaci těchto domů. Postupně jsou čištěny fasády, vyměněňována okna a vstupní dveře, dochází i k opravám střech. To vše pod dohledem památkářů a někdy i za finanční spoluúčasti města,“ říká starosta Richard Čermák. Majitelé továren se nestarali pouze o ubytování svých pracovníků, ale vybudovali například školu a nemocnici. Díky jejich bohatství mají dnešní Vítkovice veškerou občanskou vybavenost. Nechybí ani sportoviště, hřbitov a nádraží, které se stalo v letošním roce památkou a jistě by stálo za to, vdechnout mu znovu život. „Naším úkolem je se o vše se řádně starat. Nemocnice je v soukromém vlastnictví a neustále dochází k jejímu rozvoji. Bývalé hutě se staly turistickým rájem, zbývající části továrny prosperují. Dbáme o pořádek a čistotu hřbitova, parku, veřejných prostor a nemovitostí ve vlastnictví obce,“ dodal Richard Čermák.

Štítová kolonieŠtítová kolonieZdroj: Ostravak

Vítkovice mají ovšem i své stinné stránky - nejvyšší nezaměstnanost v rámci celého města a vyloučené lokality. Současné vedení radnice, v jehož čele je starosta Richard Čermák, má velké ambice. Řeší problémy a zpříjemňuje život místním občanům. Obvod postupně opravuje své staré domy, aby zkvalitnil bydlení nájemníkům. V současnosti začíná vykupovat domy s problémovými nájemníky. „Pravidelně uklízíme, což nebylo vždy zvykem. Loni jsme začali s velkou investicí na našem hřbitově – oprava chodníků, údržba zeleně, nová hrobová místa a počítáme s novou smuteční síní,“ doplnil starosta. Opomíjen není ani park Jožky Jabůrkové, který nese jméno významné vítkovické novinářky. Zde byl vybudován agility park pro pejskaře a workoutové hřiště.

„Rád bych, aby ostatní Ostraváci a turisté nechodili pouze do Dolních Vítkovic, ale navšívili i další naše skvosty, jakými jsou bezesporu nejkrásnější budova radnice v Ostravě, Rothschildův zámek, kostel sv. Pavla, Štítová kolonie, moderní divadlo Mír a jiné,“ ukončil povídání starosta Richard Čermák.

Zdroj: Ostravak

Zadavatel: Ostravak
Zpracovatel: Ostravak