Odbornou garantkou a primářkou kliniky je MUDr. Jarmila Zipserová. Výherci se mohou registrovat na emailu veronika.novakova@neuroaxon.cz nebo telefonním čísle 736 214 505.

Soutěžní otázka:

AXON Group otevírá novou neurorehabilitační kliniku v městě:

A)      Zlín

B)      Kroměříž

C)      Uherské Hradiště

Odpovědi zasílejte od 4. Září do 7. Září na e-mailovou adresu soutez@denik.cz

Vyhrává 10., 20., 30., 40., 50., 60. Správná odpověď.

V důsledku koronakrize ukončila činnost zlínská neurorehabilitační ordinace. O pacienty se nově postará AXON Group

Neurorehabilitační zdravotnická skupina AXON Group od září nově působí ve Zlínském kraji, a to s odbornou garancí zakladatelky a primářky MUDr. Jarmily Zipserové. Nová klinika AXON bude sídlit v ulici 2. května, v prostorách bývalé neurorehabilitační ordinace. Dosavadní pacienti tak mohou pokračovat v započaté léčbě a noví pacienti se mohou registrovat.  

Původní rehabilitační pracoviště oslovilo lídra neurorehabilitační medicíny AXON Group a požádalo o pomoc udržet ve Zlíně tuto odbornost a zabezpečit tak svým pacientům řádnou lékařskou péči díky odborné garanci MUDr. Jarmily Zipserové. Představenstvo AXON Group nakonec schválilo podmínky nájemní smlouvy a zřídilo zde svoji novou, po Praze a Karlových Varech třetí kliniku. Do zlínského regionu se tak dostává nejmodernější neurorehabilitační centrum vybavené špičkovými přístroji robotické rehabilitace nebo relaxační místností zvanou Snoezelen pro multisenzorickou stimulaci.

Náš léčebný koncept neurorehabilitační medicíny je založen na intenzivní, až 4 týdenní terapii na základě indikace lékařem. Takto indikován bude každý pacient při vstupním vyšetření a poté mu bude stanovena příslušná metoda léčby a délka rehabilitace," vysvětluje primářka MUDr. Jarmila Zipserová. V současné době tak budou zástupci AXON Group kontaktovat všechny pacienty a domlouvat se na podmínkách pokračující léčby. 

AXON Zlín využije know-how primářky Zipserové    

Soukromá zdravotnická skupina AXON Group patří k lídrům neurorehabilitační medicíny v Česku. MUDr. Jarmila Zipserová je odbornicí v nejnovějších léčebných rehabilitačních metodách, v oblasti neurologie a dětské neurorehabilitace. Má třicetiletou lékařskou praxi, specializuje se na fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Má několikaleté zkušenosti s metodou TheraSuit a je absolventkou několika kurzů této metody. 

Díky modernímu Centru robotické rehabilitace poskytuje AXON Group efektivní léčbu na evropské úrovni. Je jediným pracovištěm v Česku, které disponuje robotickým přístrojem Lokomat s dospělými i dětskými ortézami, proto může poskytnout nácvik chůze jak dětským tak dospělým pacientům. Ti zde mimo jiné naleznou také ergoterapii, fyzioterapii nebo klinickou logopedii.

Služeb kliniky využívají nejčastěji pacienti s vrozeným či získaným poškozením mozku. Jde převážně o pacienty s dětskou mozkovou obrnou, stavy po úrazech a operacích nádorů mozku, zánětech mozku a mozkových infarktech. Pomoc na klinice najdou také dospělí pacienti s identickými diagnózami.

Naším cílem je kromě kvalitní péče i dostupnost. Vzhledem k tomu, že máme pacienty z celé republiky, kteří tráví dlouhé hodiny na cestách, jsme se rozhodli jim přiblížit náš terapeutický koncept i zde, ve Zlínském kraji," dodává primářka Zipserová.

Nové neurorehabilitační služby na Zlínsku potěšily také ředitelku neziskové organizace Korunka Luhačovice, Veroniku Záhorskou. „Jsem velmi ráda, že pacienti v našem regionu budou mít k dispozici nové pracoviště nejmodernější neurorehabilitační medicíny pod vedením paní primářky Zipserové. Moc dobře znám příběhy těchto pacientů, mnohé z nich dlouhodobě podporujeme a určitě jim pomůže, že nebudou muset v budoucnu za léčbou dojíždět do vzdálenějších míst."

Pomoc s financováním od Nadačního fondu AXON

Dalším novým prvkem je spolupráce s Nadačním fondem AXON a pomoc s financováním rodinám, které si nákladné rehabilitace nemohou sami dovolit. Veřejnost, nadace, nadační fondy i právnické osoby mohou finanční prostředky zasílat prostřednictvím zřízeného transparentního účtu, 2601572011/ 2010

První pacienti se na naši zlínskou pobočku mohou hlásit už nyní prostřednictvím formuláře na webových stránkách," říká Martin Hrzán, welcome manager a kontaktní osoba kliniky AXON.

Roboti a virtuální realita

Lidský mozek nerozeznává, zda se realita odehrává ve skutečnosti nebo ve virtuálním světě. Přestože v tu chvíli tedy člověk realitu neprožívá, uvolňuje stejné neurotransmitery a reaguje stejně. Toho využívá v moderní medicína, která kombinuje robotické přístroje právě s prostředím virtuální reality. „Pacientu, který nemůže chodit, zprostředkujeme chůzi za pomoci robotů a zároveň simulujeme virtuální prostředí, které je schopen zaznamenat zrakovými senzory na obrazovce před sebou. V mozku pacienta se tak odehrává totéž, jako by například kráčel lesem, krajinou, sbíral jablka nebo mince, potkával zvířata. V zápalu této činnosti si ani nestačí uvědomit, že funkčně a intenzivně posiluje konkrétní svalové skupiny," vysvětluje MUDr. Jarmila Zipserová princip robotického přístroje Lokomat.

Kontakt pro pacienty:
Martin Hrzán
Tel.  720 981 829, e-mail: martin.hrzan@neuroaxon.cz

Kontakt pro média:
Veronika Nováková
Tel. +420 736 214 505, e-mail: veronika.novakova@neuroaxon.cz