Loňský rok přinesl nečekanou situaci všem lidem na celém světě. Pandemie onemocnění covid-19 převrátila desítky let zažité systémy každodennosti. Klasická medicína s koronavirovou infekcí bojuje už měsíce. V první linii jsou vyčerpaní lékaři, sestry, policisté, hasiči i dobrovolníci. My všichni jim můžeme pomoci. Jakou cestou? Nechat se naočkovat a chránit tak sebe i své blízké.

Základní fakta pro očkování

  • Díky očkování se vrátíme zpět do “normálního života”.
  • Vakcína je bezpečná a nic na tom nemění fakt, že byla vyrobena a otestována v kratším čase než bývá zvykem.
  • Díky očkování se vyprázdní přetížené nemocnice a opět bude dost času a prostoru pro ty nemocné, kteří jsou na zdravotní péči závislí.

Koho jsme již naočkovali

Poslední den roku 2020 odstartovalo první očkování mezi zdravotníky ve FN Plzeň. Dále byli očkováni zdravotníci krajských nemocnic, záchranné služby. Ve všech nemocnicích v Plzeňském kraji běží očkování pacientů a v současné době očkujeme také seniory v domovech.

  Prioritní skupiny k očkování

1. skupina: zdravotníci v přímém styku s covidovými pacienty, pacienti nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných, senioři 80+ a obyvatelé sociálních zařízení a domovů pro postižené, zaměstnanci v sociálních službách, ostatní zdravotníci

2. skupina: učitelé, složky IZS, pracovníci kritické infrastruktury energií a vody

Rezervační systém k registraci seniorů 80+

Od pátku 15. ledna je spuštěn centrální rezervační systém pro očkování seniorů ve věku 80 let a více. Ve spolupráci s dobrovolnickou organizací TOTEM spustil v pondělí 18. ledna Plzeňský kraj speciální telefonní linku, kde se zájemci o očkování starší 80 let budou moci prostřednictvím operátorů zaregistrovat.

„Jedna telefonní linka bude určena pro Plzeň-město. Na druhé telefonní číslo budou moci volat mimoplzeňští senioři. Proškolení operátoři se seniory vyplní registrační formulář a zájemcům o očkování pak přijde potvrzovací SMS s datem a místem očkování. V rezervačním systému však není podmínkou, aby se osobně registroval daný zájemce, může to za něj udělat jiná osoba např. rodinný příslušník, který usnadní seniorovi rezervaci,“ upřesnila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Telefonní linky v provozu pondělí-pátek 9 – 15hod

Plzeňský kraj (mimo město Plzeň) – 374 721 689

Plzeň (pouze pro město Plzeň) - 374 780 960

Do rezervačního systému se od 18. ledna mohou hlásit také ostatní zdravotníci mimo ty z nemocnic a záchranné služby. Veřejnost se pak bude moci registrovat od února.

Očkovací centra

V Plzni jsou očkovacími centry kromě FN Plzeň také Privamed, EUC Klinika Plzeň. V okresech jsou to pak krajské nemocnice ve Stodu, Klatovech, Domažlicích a Rokycanech a nemocnice v Sušici.

   Jak očkování probíhá

- vakcinační tým tvoří lékař, 2 zdravotní sestry, 2-3 administrativní pracovníci
- doba očkování 10 minut
- první je pohovor s lékařem o zdravotním stavu
- aplikace vakcíny + termín druhé aplikace dávky
- čekací doba 30 min po  očkování kvůli případné reakci

Veškeré informace pravidelně aktualizujeme přímo zde. Další detailní informace najdete na facebooku Plzeňského kraje odkaz ZDE, kde se můžete také ptát, a na webových stránkách Plzeňského kraje  - odkaz ZDE