V minulosti byly zpracovány různé návrhy, studie a projekty, které se postupně více či méně přizpůsobovaly vyvíjejícím se požadavkům obce a také dotačním podmínkám. Za tuto dobu se ale také vyvíjel areál školy, kde byl postupně vybudován sportovní ovál a hřiště pro fotbal, multifunkční hřiště s umělým povrchem, enviromentální zahrada s učebnou, multimediální učebna a další projekty podpořené dotacemi. I na základě tohoto vývoje bylo od původních projektů na vybudování nové tělocvičny upuštěno a v r. 2019 byl vyhlášen nový záměr na studii sportovní haly-tělocvičny, jenž bude reflektovat současné normy a právní předpisy a také požadavky školy, obce a spolků na využití nové sportovní haly s respektováním dříve popsaného vývoje areálu Základní školy.

Zdroj: David Bernard

Soutěže na projekt se zúčastnily 4 významné architektonické kanceláře, které již měly s výstavbou obdobných staveb zkušenosti. Každá kancelář vytvořila 2 varianty návrhu.

Zastupitelstvo obce Kobeřice spolu s Odbornou komisí pro výstavbu sportovní haly vybralo pro realizaci návrh Ing. Arch. Adama Weczerka, který následně vytvořil všechny stupně potřebné dokumentace, zajistil potřebná povolení a zpracoval i prováděcí projekt, podle kterého se vybíral zhotovitel této stavby.

Zdroj: David Bernard

V červnu r. 2021 bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, kterého se zúčastnilo 8 firem a z něhož vyšla vítězně firma Kvazar akciová společnost.

V červenci byla podepsaná Smlouva o dílo a v srpnu roku 2021 byly stavební práce na této dlouho očekávané stavbě s bohatou minulostí zahájeny.

Zdroj: David Bernard

Sportovní hala-Tělocvična je postavena v tzv. hybridním systému, kdy je tvořena monolitickými pásy a patkami ze železobetonu spolu s prefabrikovanými kalichy a sloupy, v kombinaci s dřevěnými lepenými vazníky a opláštěním z PUR panelů. Prosvětlení prostoru je zajištěno průsvitnými panely a hliníkovými prosklenými stěnami. Hrací plocha o rozměrech 41x22m s velikostí hřiště 38x20m je tvořena moderní PUR podlahovou krytinou na dvojitém roštu se záklopem v tzv. plošně-pružném provedení, a to v kombinaci s podlahovým vytápěním. Je zde možné provozovat malou kopanou, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, házenou a basketbal. Všem těmto sportům může přihlížet až 132 sedících diváků na tribuně. Sportovní hala má i potřebné zázemí, neboť je spolu se starou tělocvičnou propojena krčkem, kde jsou umístěny další šatny, toalety i další zázemí pro školu a hráče. Vše vč. venkovního areálu tak tvoří ucelený komplex pro sport, výuku i trávení volného času.

Zdroj: David Bernard

Součásti vybudování stavby sportovní haly jsou i navazující objekty – parkoviště, přístřešek pro jízdní kola, akumulační nádrž pro jímání dešťové vody na závlahu hřiště, úpravy vnitroareálových sítí a úpravy terénu, oplocení a zpevněné plochy.

Celkové náklady na tyto stavební práce činily cca 80 mil. Kč. Stavba byla řádně a včas po 550 dnech realizace dokončena v únoru, a zkolaudována a předána do užívání v březnu roku 2023.

V září r. 2023 získala tato stavba hlavní cenu J.M. Olbricha za architekturu.