Od 1. prosince 2020 platí v Praze nová vyhláška upravující zákaz používání pyrotechniky na většině míst v metropoli. Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Nově platí omezení i pro Silvestr a Nový rok, nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. 

Cílem vyhlášky je především snížit rizika spojená s odpalováním rachejtlí a další volně prodejné pyrotechniky, a zároveň snížit výdaje spojené s likvidací odpadu z odpálené pyrotechniky. Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat v ní žijících. Od vyhlášky si město slibuje také snížení škod ve veřejném prostoru i na majetku Pražanů. Vyhláška přináší mimo jiné také úplný zákaz používání tzv. lampionů štěstí na celém území Prahy. 

Konkrétně platí zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. 

Na dodržování vyhlášky bude v ulicích Prahy dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení vyhlášky podléhá také sankci, ve správním řízení je možné uložit pokutu až do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.