Ve spolupráci s bytovým odborem úřadu pro ně byly vybrány byty, které zůstávaly delší dobu neobsazené a bylo možné je připravit k nastěhování velmi rychle. Protože ale uprchlíci ze své země odešli zpravidla pouze s taškou se základními potřebami, nemají k dispozici nábytek, ložní vybavení, vybavení kuchyně a další věci, které jsou pro bydlení běžné. Proto vedení obvodu ve spolupráci se společností Ovanet a. s. vytvořilo speciální webovou stránku https://pomoc.marianskehory.cz, jejímž prostřednictvím můžou ochotní lidé pomáhat konkrétně.

„Na stránce je uvedený seznam produktů a věcí, které uprchlíci do prázdných bytů potřebují. Pokud v seznamu naleznete něco, co máte k dispozici, a nepotřebujete, případně byste danou věc byli ochotni zakoupit, prosím, vytvořte objednávku daru. Systém webu funguje jako obyčejný e-shop, ovšem nic zde nenakupujete, pouze určujete, kterou z poptávaných věcí jste ochotni přinést a věnovat,“ vysvětluje starosta obvodu Patrik Hujdus s tím, že po uskutečnění objednávky je dobré vybraný produkt do tří pracovních dnů doručit na adresu mariánskohorské radnice, kde v přípravně obřadní síně v ulici Přemyslovců 63 probíhá sběr tohoto zboží. Pracovníci úřadu ho poté společně s další pomocí doručují do konkrétního bytu a rodině, která v něm bydlí.

Zdroj: MOb Mariánské Hory a Hulváky

Vedení obvodu současně žádá všechny dárce, aby nenosili přestárlé, zničené a viditelně opotřebované věci, který se pouze chce někdo zbavit a patří spíše do sběrného dvora. „Našim cílem není sesbírat vše za každou cenu, také lidé prchající před válkou mají právo žít v důstojném prostředí. Na speciální webové stránce věnované humanitární pomoci chceme především umožnit všem, kteří se na nás obracejí s nabídkami pomoci, aby tak mohli učinit věcně a smysluplně. Za ochotu pomáhat jim jménem celého vedení našeho městského obvodu moc děkuji,“ dodává starosta Hujdus.

Zboží a materiální pomoc, která se nevyužije pro uprchlíky v Mariánských Horách, je převážena dodávkami přes polsko-ukrajinskou hranici do Lvova, odkud se distribuuje do míst, kde je poťreba. Jedná se zpravidla o léky, zdravotnický materiál a trvanlivé poZboží a materiální pomoc, která se nevyužije pro uprchlíky v Mariánských Horách, je převážena dodávkami přes polsko-ukrajinskou hranici do Lvova, odkud se distribuuje do míst, kde je poťreba. Jedná se zpravidla o léky, zdravotnický materiál a trvanlivé poZdroj: MOb Mariánské Hory a Hulváky

Mariánské Hory a Hulváky pomáhají nejen v oblasti bydlení, ale také při hledání práce a zajištění školní docházky dětem ukrajinských uprchlíků. “Máme v našem obvodu podnikatele původem z Ukrajiny, kteří u nás již několik let působí. Ve spolupráci s nimi se snažíme najít lidem práci, nebo alespoň brigádu, která by jim pomohla překonat finančně první dny pobytu u nás. Zázemí a působení ukrajinských partnerů je pro nás důležité ale také z hlediska pochopení mentality jejich lidí a především pak při překonání jazykové bariéry. Pomáhají nám s tlumočením a překladem, a to nejen při hledání práce, ale také ve škole a u vyřizování různých agend na úřadě. S komplexní pomocí se prioritně zaměřujeme na osoby, které dočasně bydlí v našich obecních bytech, ale pokud nám to kapacita dovolí, věnujeme se i dalším,” vysvětluje Patrik Hujdus.

Základní škola Gen. Janka a tři mateřské školy zřízené městským obvodem jsou pak k dispozici dětem ukrajinských uprchlíků. Kapacity všech zařízení jsou ale omezené, především školky mají volná místa spíše po jednotkách. Městský obvod proto zřídil také tři adaptační třídy, ať už pro starší děti, nebo pro děti předškolního věku. V nich můžou ukrajinské děti trávit své první dny v České republice a teprve následně dochází k jejich přerozdělování do klasických tříd. “Možná někteří vnímají naši pomoc jako zbytečnou, pár lidí už nám vyčetlo, že místo pomoci našim lidem pomáháme Ukrajincům. To ale není pravda. O obyvatele našeho městského obvodu se staráme průběžně a myslím, že jsme se v posledních letech významně posunuli dopředu. Je potřeba si ale uvědomit, že se nedá srovnávat to, že někdo bydlí v malém bytě a třeba dočasně nemůže najít větší, s tím, když někomu nad hlavami létají rakety a obává se o svůj život a životy svých dětí. Takovým lidem každá zodpovědná a moderní společnost musí pomoci. A proto to děláme i my,” uzavírá starosta.

Místnosti pro děti adaptační skupiny předškolního věku v Mariánských Horách jsou připraveny. Nejen herna a třídy, ale také prostor na spaní po obědě pro nejmenšíMístnosti pro děti adaptační skupiny předškolního věku v Mariánských Horách jsou připraveny. Nejen herna a třídy, ale také prostor na spaní po obědě pro nejmenšíZdroj: MOb Mariánské Hory a Hulváky