Ve strakonickém nákupním středisku v Katovické ulici došlo k další etapě přístavby obchodních prostor. V novém objektu jsou k dispozici 2 neobsazené nájemní jednotky, které bychom tímto rádi nabídli k pronájmu. Volné nájemní jednotky se nachází v přízemí budovy o rozloze 100 m2 a 150 m2 .
V případě zájmu se prosím obracejte na pana Haralda Buchingera, e-mail: buchinger@saller.cz, tel: +420 602 452 455

https://www.facebook.com/N%C3%A1kupn%C3%AD-park-Strakonice-133737693400248/