Fotovoltaické elektrárny budou i na dalších budovách v majetku města

Jakákoliv energie je dnes vnímána jako strategická surovina. Bez energie nelze nic, a když nemáte svůj zdroj, tak jste na někom závislí. Vlastní cena energií je také velmi důležitá. I tyto důvody zahrnuje schválená Energetická koncepce města Aše a doporučuje realizaci vlastních zdrojů. Nejjednodušším a zároveň výrazně dotačně podporovaným obnovitelným zdrojem energie jsou fotovoltaické panely. Energetický management města Aš vytipoval nejvhodnější střechy svých objektů a město Aš na nich připravuje projekty a realizaci elektráren. Zároveň jsme podali několik žádostí o dotaci a v případě kladného vyřízení je předpokladem, že koncem r. 2024 budou zahájeny první montáže. Celkový instalovaný výkon všech elektráren by měl být téměř 0,5 MWp, což by se mělo velice kladně projevit v nákladech na spotřebovanou elektřinu.

Další projekty na dosažení energetických úspor

Ve druhé polovině roku 2023 se podařilo zahájit několik dalších projektů v celkové hodnotě 80 milionů korun. Ve všech školních budovách v Aši jsou díky tomu zateplené stropy, vyměnila se regulace kotelen, přičemž někde se měnila celá kotelna, instalovány byly regulace a spořiče vody, fotovoltaické systémy, rekuperace a v budovách je kompletně vyměněno vnitřní osvětlení.

Dalším, asi nejviditelnějším, projektem je modernizace veřejného osvětlení ve městě, jehož výměna nyní finišuje. Celkem se bude jednat o výměnu více než pěti set svítidel, 150 stožárů a položení pěti tisíc metrů nových kabelů, což znamená, že čtvrtina veřejného osvětlení tu bude nová, s výrazně úspornými svítidly oproti současným.

Výměna veřejného svítidel osvětlení na Hlavní uliciVýměna veřejného svítidel osvětlení na Hlavní uliciZdroj: archiv autora

AKS se promění v komunitní centrum, památkově chráněná budova se bude rekonstruovat do roku 2026

Po několikaletých přípravách byla v létě loňského roku zahájena rekonstrukce památkově chráněného objektu bývalého kulturního centra města Aše. Více než sto let stará secesní budova s velkým plesovým a menším koncertním sálem se celkovou opravou promění v komunitní centrum, které nabídne zázemí spolkům a neziskovým organizacím, ale opětovně bude sloužit také pro organizování různým kulturních a společenských akcí. Rekonstrukce vyjde na více než 130 miliónů korun a je za poslední roky, co do objemu financí, nejdražší investicí do městského majetku. Vzhledem k velikosti objektu a celkové náročnosti se zde bude pracovat až do roku 2026, kdy má být dílo dokončeno a předáno.

Bývalé kulturní středisko prochází takto rozsáhlou modernizaci poprvé  ve své více než stoleté historiiBývalé kulturní středisko prochází takto rozsáhlou modernizaci poprvé ve své více než stoleté historiiZdroj: archiv autora

Budova byla postavena Tělocvičným spolkem Aš v letech 1912 až 1913 jako reprezentativní spolkový dům s tělocvičnou. Od 50. let minulého století se na dlouhá desetiletí stala centrem kulturního dění v Aši, pořádaly se zde oblíbené plesy a koncerty známých umělců, atd. Před několika lety byla z chátrající budovy ašská kultura přemístěna do nově vzniklého centra v Kostelní ulici.

Rekonstrukční práce probíhají pod dohledem památkářů, kteří se snaží, aby se výsledná podoba komunitního centra co nejvíce blížila tomu, jak stavba vypadala v minulosti. Památkáři například zkoumají, jaké barvy byly v interiérech původními a těmito odstíny chtějí nechat jednotlivé prostory vymalovat.

Zdroj: archiv autoraZpravodajský web města Aš

Každý den něco nového