Podnikatelský inkubátor, který provozuje TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, přijal v červenci nové podnikatelské záměry do inkubačního režimu. Mezi novými projekty je Pixcoll, globálně zaměřený internetový projekt mikrofotobanky, který přímo propojuje prodejce a kupující fotek. Druhý projekt společnosti Keylog vychází z konceptu Smart City a zaměřuje se na inteligentní moderní cyklostojany, které jsou energeticky nezávislé a minimalizují možné krádeže. O prodloužení inkubačního režimu v TC HK zažádaly také dvě společnosti působící v oblasti vývoje softwaru.

Žadatelé prezentovali svůj záměr pětičlenné komisi složené ze zástupců TC HK, města Hradec Králové, Agentury CzechInvest, CIRI a podnikatelské sféry. Na základě hodnocení komise pak byly jednotlivé podnikatelské záměry ohodnoceny. „Nové projekty se prezentovaly kvalitně zpracovaným podnikatelským záměrem a jsou již ve stadiu testování a prototypů. Jsme rádi, že náš inkubátor může přijmout další originální nápady a pomoci jim v prvních letech jejich rozvoje,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

Společnosti, které splní podmínky pro vstup do podnikatelského inkubátoru TC HK, mohou získat dotaci na pronájem prostor nebo finanční dotaci. Tu lze využít na poradenské nebo mentorské služby v těch oblastech, které konkrétní společnost potřebuje – například právo či marketing.

Inkubační program TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové přináší široké možnosti podpory pro začínající firmy z Hradce Králové i celého Královéhradeckého kraje. Na Vyklubejtese.cz mohou podnikatelé, kteří mají zájem do inkubátoru vstoupit, vyplnit jednoduchý dotazník, na jehož základě je kontaktuje startupový manager z TC HK. Následné kroky jsou pak uzpůsobeny přesně na míru konkrétním projektům.

Více na www.tchk.cz nebo na www.vyklubejtese.cz.