Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Hradci Králové je příspěvková organizace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Profiluje se jako nestátní zdravotnické zařízení poskytující následnou péči. „V Hradci Králové jsme jediným zařízením, které klasickou následnou péči poskytuje. Náš region čítá zhruba 160 000 obyvatel, význam naší práce je tak neoddiskutovatelný,“ přibližuje MUDr. Radim Faltus, ředitel LDN HK.

Do sítě zdravotnických zařízení se LDN HK začlenila přestavbou staré budovy na Pospíšilově třídě na začátku 80. let. „Hodně jsme se od té doby posunuli. Máme nový stravovací systém, novou kuchyni, zrekonstruované hygienické a toaletní zázemí, renovované pokoje a mnoho dalšího. Nyní jsme se po všech letech konečně dočkali a budově měníme také její vnější kabát – obnovíme obvodový plášť a vyměníme špaletová okna. Jako bonus bude vyměnění podlahových krytin na chodbách,“ jmenuje Radim Faltus a pokračuje: „Tato rekonstrukce je poměrně složitá. Vše děláme za provozu, nemůžeme zavřít na tři měsíce. Můžeme si dovolit uzavřít pouze část lůžek.“ Rekonstrukce za téměř 30 milionů korun, která měla započít na přelomu března a dubna, avšak kvůli nouzovému stavu začala až o měsíc a půl později a bude trvat rok, bude prováděna ve dvou fázích. V první fázi je na řadě levé křídlo, kde dojde k výměně obvodového pláště, k výměně špaletových oken a k následnému dokončení zbylých fasádních prvků. „Teď se zaměřujeme na vytvoření harmonogramu a jistého cirkulačního systému, v rámci kterého budeme uvolňovat a obsazovat jednotlivé části levého křídla. V poměrně krátkém čase budeme muset uvolnit 15 až 16 lůžek. Díky tomu, že máme řadu pacientů z chirurgických klinik po různých zlomeninách, kteří nejsou nehybní, dokážeme systém rehabilitace a rekondice naplánovat tak, že jich řada ukončí svůj pobyt zde těsně před potřebným uvolňováním,“ přibližuje Radim Faltus. Jakmile budou jednotlivé pokoje v levém křídle v pořádku, opět se plně obsadí pacienty a v podzimních měsících přijde na řadu fáze druhá, křídlo pravé. „Tam začneme analogicky a jistě obohaceni zkušenostmi ze stavebních prací z první fáze v létě. Jedinou změnou je, že součástí je také stravovací zařízení. Z hlediska stravy poprosíme o pomoc Fakultní nemocnici Hradec Králové,“ říká Radim Faltus.

MUDr. Radim Faltus, ředitel LDN HK.Zdroj: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

KVALITA A BEZPEČÍ

Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Hradci Králové poskytuje následnou péči od počátku 80. let. Jde s dobou a plní veškeré nároky společnosti, což dokazují certifikáty kvality a bezpečí. „V loňském roce jsme absolvovali reakreditaci a úspěšně jsme Certifikát kvality a bezpečí obhájili. Třešničkou na dortu je skutečnost, že jsme byli Českou akreditační společností vyhlášeni vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020 a v září si spolu s vrchní sestrou převezmeme plaketu tohoto ocenění. Děkuji všem zaměstnancům za to, jak tvrdě plní své úkoly a jednotlivé požadavky, bez nich bychom nebyli tam, kde jsme,“ zakončuje Radim Faltus.

www.ldnhk.cz