Jaromíre, proč jste se rozhodl více veřejně angažovat?
Každý určitě zažil v životě situace, kdy se necítil komfortně. Bezmoc a beznaděj nejsou dobrým východiskem, mohou být ale impulsem. Třeba na jaře 1989 mi bývalý režim jako „absíkovi" neumožnil být blízko umírající mamince. Cítil jsem bezmoc, ale snažil jsem se nemít nenávist vůči konkrétním lidem. Po listopadu 1989 jsem pracoval ve sklářství a pivovarnictví a od píky jsem se vypracoval až k vedoucím pozicím. Přitom jsem stále cítil a na vlastní kůži zažil, že se společnost nevyrovnala s dědictvím komunismu a „vekslácké" privatizace. Tam někde vznikla nedůvěra k politice, které jsem se nechtěl poddat. Proto jsem se rozhodl pokusit ve svém okolí měnit věci k lepšímu.

A proč jste se rozhodl vstoupit do KDU-ČSL?
Jsem hrdý, že jsem křesťan. A KDU-ČSL je rozumná strana, prověřená řadou poctivých lidí v „terénu" Vysočiny. Pro mne to tak byla logická a jediná možná varianta.

Co byste jako hejtman Vysočiny chtěl změnit?
Kraj má dobrý lidský potenciál. Chybí mu ale třeba lepší propojení jednotlivých druhů dopravy. Ve zdravotnictví a sociální oblasti chceme pomocí motivačních stipendií řešit nedostatek lékařů a sester a vybudovat kamenný hospic, začleněný do stávající sítě hospicových služeb. Ve školství odmítáme experimenty typu inkluze, chceme větší propojení škol a firem. Hodláme vytvořit víc částečných úvazků, abychom usnadnili rodičům návrat po mateřské. Klíčový je lepší boj proti suchu podporou přirozeného zadržování vody v krajině, posilováním stávajících zdrojů, jako je třeba obnova přivaděčů z Jiřinského a Jedlovského potoka pro nádrž Hubenov. Proti vylidňování venkova prosazujeme větší dotace pro obce v rámci Programu obnovy venkova. Chceme se zasadit o podporu zemědělství s rovnováhou živočišné a rostlinné výroby. A v neposlední řadě chceme kraj lépe připravit na případné zvýšení migrace.

Jaký máte názor na kontroverzní témata jako uran, úložiště, vysokorychlostní trať a další?
Jsem proti těžbě uranu na Polensku, je to drahé a hrozí mezinárodní arbitráž. Úložiště mi nevadí jedině tehdy, pokud budou pro obce a stát dodrží všechny slíbené postupy. Jsem pro další rozšiřování Dukovan. Vysokorychlostní trať je šancí, jak mohou mladí vzdělaní lidé zůstat bydlet na Vysočině, a přitom pracovat v Praze nebo v Brně. Jsem rozhodně proti slučování nemocnic, jak s ním koketuje ČSSD. Vadí mi také ukvapené návrhy, jako nový domov seniorů v Jihlavě, který není konzultovaný s jihlavskou radnicí.

Máte pocit, že školy v kraji připravují studenty dobře na jejich budoucí povolání?
Trh práce na Vysočině mluví jasně: jsou potřeba řemeslníci a technici, zvlášť strojaři. U absolventů osmiletých gymnázií hrozí, že nenajdou práci nebo se za ní odstěhují z Vysočiny. A KDU-ČSL naopak chce, aby tu mladí lidé zůstávali. Zároveň ale nechceme školy direktivně zavírat nebo otvírat. Spíš chceme líp motivovat studenty i rodiče k tomu, aby byli pak spokojení se svou prací a zůstali v Kraji Vysočina.

Některé strany v kampani „vaří" téma uprchlíků. Vy k nim nepatříte. Proč?
Přestože nejsem milovník multikulturního soužití a Evropa podle mě musí znovuobjevit křesťanské hodnoty, nechci si stavět kariéru na strachu z uprchlíků. Naopak jako křesťan chci pomoci těm, kdo to potřebují – se zásadním ohledem na bezpečnost našich lidí. Kraj by každopádně měl být profesionálně připraven na případné zvýšení migrace, aby se neopakoval trapas s iráckými křesťany v Jihlavě.

Jak využijete své zkušenosti z vedení sklárny, Pivovaru Jihlava a z role náměstka primátora Jihlavy?
Jsem zvyklý pracovat a soustředit se na podstatný cíl a na komunikaci s lidmi. Na čele jihlavské kandidátky jsem zdvojnásobil počet zastupitelů za KDU-ČSL, věřím, že nezklamu ani jako krajský lídr. A že s týmem kvalitních osobností přestaneme být největší opoziční stranou v kraji a budeme mít větší vliv na dění na Vysočině. Také chceme navázat na prvního hejtmana Františka Dohnala, který Vysočinu „vydupal ze země". Je čas na změnu. Vysočina si nezaslouží být řízena jako firma ani být bokovkou pro jiné politické funkce.